"Kostium francuski" a architektura rezydencjonalna polskiej arystokracji i ziemiaństwa

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: DIG
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 14,5x21,5 cm, Stron: 148, 2006 r., zdjęcia czarno-białe

Formy francuskie były całkowicie obce "obyczajowi i niebu polskiemu", nawiązywały do obcych wzorów. Do dziś wysokie, łamane, krążynowe dachy mansardowe, wysokie kominy, fasady brique et pierre, które pojawiają się w pejzażu polskim, bzą pewien dysonans swą odmiennocią. Mimo to przyjęły się i cieszyły niezwykłą i długotrwałą popularnością zarówno wśród zleceniodawców, jak i architektów. Stanowiły bowiem nie tylko symbol nowoczesności, luksusu, elegancji i mody, ale także wszystkich cnót kojarzących się Polakom z ówczesną Francją: swobody myśli, wolności oraz wysokiej cywilizacji zwišzanej z zachodnioeuropejskim systemem wartości.

 
Spis treści:
Wstęp. Stan badań. Krótki zarys polsko-francuskich relacji kulturalnych do połowy XIX wieku
Rozdział 1
Architektura rezydencjonalna drugiej połowy XIX i początków XX  wieku we Francji
1.1. Wprowadzenie, przemiany stylistyczne, tło historyczno-społeczne
1.3. Wille
1.4. "Lage dor de la capitale",
1.2. Architektura rezydencjonalna na prowincji w latach 1840-1900. Zamki, pałace, dwory hôtel particulier-paryski pałac miejski wdrugiej połowie XIX wieku

Rozdział 2
Popularność i ekspansja neostylowej architektury francuskiej poza granicami Francji
2.1. Kolonie francuskie
2.2. Państwa europejskie
2.3. Kraje pozaeuropejskie

Rozdział 3
Siedziby polskiej arystokracji w Paryżu w latach 1864-1914
3.1. Polska arystokracja w Paryżu w latach 1864-1914
3.2. Paryskie siedziby polskiej arystokracji
3.3. Siedziby polskiej arystokracji poza Paryżem

Rozdział 4
"Kostium francuski" na ziemiach polskichwlatach 1864-1914
4.1. Zabór pruski. Wielkie Księstwo Poznańskie
4.2. Zabór rosyjski. Królestwo Polskie
4.3. Zabór austriacki. Galicja

Rozdział 5
Przykłady ziemiańskiego "kostiumu francuskiego" na dawnych ziemiach polskich poza terenami Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Królestwa Polskiego i Galicji. Architektura burżuazji na ziemiach polskich
5.1. Rezydencje polskiej arystokracji i ziemiaństwa na terenach zaboru rosyjskiego, poza Królestwem Polskim, w dawnych granicach Rzeczypospolitej przed rokiem 1772
5.2. Rezydencje plutokracji: rezydencje wiejskie i miejskie, domy dochodowe

Podsumowanie
Bibliografia
Ilustracje