Kosztorysowanie robót budowlanych

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Dashofer
 • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
 • 82,00 zł 65,00 zł

Okładka: miękka, Format: A 5, Stron: 125 , 2011 rok, 


 
Prawidłowo wykonana analiza kosztów inwesty­cji jest warunkiem podjęcia korzystnych decyzji. Dotyczy to nowego projektu jak i remontu, mo­dernizacji bądź adaptacji. Przeprowadza się ją w różnych fazach procesu inwestycyjno – bow­lanego. Na trafność takiej analizy kluczowy wpływ ma właściwe sporządzenie kosztorysów.
 
Korzyści
 • Omówienie rodzajów kosztorysów
 • Opis sposobów kosztorysowania
 • Metody komputerowe
 • Przykłady
 • Wzory i schematy prowadzenia obliczeń


Spis treści:
 • Analiza kosztów inwestycyjnych i ich rodzaje
 • Podstawy prawne kosztorysowania
 • Metody kosztorysowania robot oraz forma i zawartość kosztorysu
 • Ogólne zasady przedmiarowania i obmiarowania robot budowlanych
 • Obowiązki zamawiającego i wykonawcy robot przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej
 • Kosztorys inwestorski w obszarze zamówień publicznych
 • Komputerowe wspomaganie kosztorysowania. Przykład kosztorysu na roboty remontowe
 • Podstawy rzeczowe kosztorysowania robot remontowych – baza normowa
 • Zlecanie robot budowlanych
 • Koncesja na roboty lub usługi budowlane