Krótkie eseje i najkrótsze myśli o architekturze

ISBN 978-83-7242-487-7

Oprawa: miękka, Stron: 251, Format: 20x29 cm, 2008 r., fotografie czarno-białe

Autor odczuwa uzasadnioną radość i satysfakcję z faktu, że jest architektem. Zna doskonale historię swej dyscypliny, jej wielkie osiągnięcia, tak dawne jak i najnowsze, nie ukrywa zachwytu, jakiego w ich obliczu doświadcza. Wie doskonale, że sam tę historię przedłuża, że i jego dzieła, o których mówi zresztą z niezwykłą skromnością, nie są tu bez znaczenia. A równocześnie czuje ciężar odpowiedzialności za to, co się w architekturze dzieje i widzi związane z nią niebezpieczeństwa. Bodaj najważniejsze z nich to bylejakość i brzydota powstających budowli. Nie wszystkich, oczywiście – są przecież i dziś takie, które zasługują na miano arcydzieł, jak choćby opera w Sydney albo muzeum sztuki współczesnej w Bilbao. Jednakże w wielu przypadkach jakby zapomniano o tym, co to jest proporcja, harmonia, piękno.

Inne niebezpieczeństwa to nieliczenie się z zastanym stanem rzeczy, z historyczną zabudową, która należy za wszelką cenę chronić, a uzupełniając ją nowymi realizacjami nie umniejszać jej znaczenia, nie przytłaczać, nie przesłaniać jej piękna. Z tym wiąże się także niebezpieczeństwo niszczenia krajobrazu, nie tylko architektoniczno-urbanistycznego, ale i przyrodniczego. 

Eseje Profesora Cęckiewicza mają wyraźne przesłanie: kierowane są przede wszystkim (choć, oczywiście, nie tylko) do młodych architektów i stentów architektury, z którymi Profesor pragnie dzielić się swymi doświadczeniami. Jak choćby tym, by nie rezygnować zbyt łatwo ze swych przemyślanych koncepcji, nie ulegać naciskom ideologicznym, a przede wszystkim być wiernym właściwej hierarchii wartości, nawet gdyby to miał prowadzić do rewizji własnych pomysłów  lub odrzucenia lukratywnych zamówień.

Spis treści:
Słowo wstępne (Władysław Stróżewski)
Do czytelników

Eseje
Klangor nad miastem
Architektura – zło konieczne
Piękno logiki
Tradycja a współczesność
Walory nietrwałości
Fantazja, wyobraźnia, wiedza
Mediateka w Nimes
Symbole triumfu
Nauka, sztuka czy umiejętność
Wymiar czasu
Kapitał a kompozycja
Miasto jak wizja
Piękno przelotne
Pierwsza lekcja
Poczucie proporcji
Podwójne piękno wg Umberto Eco
Dylemat Lichenia
Spóźniona racja
Światło i sacrum
Plagiat (nieświadomy)
Pułapy możliwości
Sąd nad operą
Nasza tożsamość
Ołtarz
Dwie szybkości
Problem syntezy
Genius loci
Plomba
Pamiątka z Indii
Cena jakości
Podróże w czasie
Posadzka
Architektura wnętrz
Dwa oblicza
Tadż Mahal
Sylwety kultur
Zmiana ról
Dwie kultury
Trzech lzi po drodze
Opłacalne ryzyko
Stia i życie
Nowa tożsamość
Nie ten tytuł
Wielkie kłamstwo
Majestat
Koegzystencja epok
Lzkie cechy
Kaplica
Fałszowanie historii
Detal
Toskania
Organizm miasta
Dwór i dworzanie
Teoria i praktyka
Dawne i nowe wartości
Czystenie sumienie
Wędrówki stylów – globalizacja kultury
Warstwy historii – warstwy architektury
Czas nauki
Widok z Akropolu
Bukiet
Nauka i etyka
Otoczenie Wawelu
Prowokacja w architekturze
Światła miast
Architektura i budownictwo
Symbole minionych epok
Metamorfozy miast
Granice
Dwa salony
Upadek kultury czy wiary
Zburzony pomnik
Krótkowzroczność
Dwaj mistrzowie
Partnerzy i tożsamość
Potrzeba symboli
Magia nazwiska
Talent i arogancja
Widok na rzekę
Kwiaty wojny

Myśli najkrótsze
Z cyklu: O metodzie tworzenia
Z cyklu: Rady dla innych i dla siebie
Z cyklu: Architektura środowisko
Z cyklu: Architektura - czym jest?
Spis ilustracji