Kształcenie architektów na Górnym Śląsku na tle ewolucji koncepcji edukacji architektonicznej

  • 35,00 zł 20,00 zł

Oprawa: miękka , Format: B5, Stron: 217, 2015 r.

Monografia skłąda się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej autorka ukazuje historię rozwoju koncepcji kształcenia architektów w czasach nowożytnych. Częśc druga poświęcona jest przemianom procesów kształcenia architektów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w drugiej połowie XX w. do chwili obecnej. Ta część została uzupełniona badaniami społecznymi, w których wybrane grupy absolwentów wyraziły swoją opinię na temat przydatności w życiu zawodowym uzyskanej w procesie nauczania wiedzy.