Leksyka kształtowania krajobrazu w planowaniu miejscowym. Podręczny słownik polsko-angielski angielsko-polski

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: SGGW
  • Dostępność: Niedostępna
    Czas realizacji: Nowe wydanie - na koniec 2013
Oprawa: miękka, Format: 20x29 cm, Stron: 94, 2011 r.

Niniejsze opracowanie to raczej swobodny wybór pojęć związanych z kształtowaniem krajobrazu w planowaniu miejscowym, które w zasadzie pochodzi z tych aktów prawnych, które obowiązują w Polsce, a powiązane są z procesem planowania przestrzennego. Ponad tysiąc dwieście pojęć zostało ujętych w siedem działów.

Spis treści:
Przedmowa 
Foreword

Instrukcja 
Instructions

Dział I Pojęcia ogólne i podstawowe (1–40) 
Part I General and basic terms (1–40)

Dział II Planowanie przestrzenne w Polsce (41–121) 
Part II Spatial planning in Poland (41–121)

Dział III Pojęcia używane w aktach prawnych (122–648) 
Part III Terms used in legislative acts (122–648)

Dział IV Inne ważne pojęcia (649–686) 
Part IV Other important terms (649–686)

Dział V Potencjalna legenda rysunku stium (687–731) 
Part V Potential legend of a sty map (687–731)

Dział VI Potencjalna legenda rysunku planu miejscowego (732–1228) 
Part VI Potential legend of a local plan map (732–1228)

Skorowidz pojęć polskich 
Index of Polish terms

Skorowidz pojęć angielskich 
Index of English terms

Wykaz aktów prawnych 
List of legislative acts