Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Leksykon Zamków w Polsce

Wydawnictwo: Arkady
Autor: Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
159,00 zł

ISBN 978-83-213-4158-3

Oprawa: twarda, płócienna+obwoluta, Format: 31x25 cm, Stron: 592, 2013 r., Ilustracje: 553, Planów: 315

Najobszerniejsza na rynku publikacja poświęcona zamkom w Polsce. Prezentuje fascynujące dzieje architektury militarnej, a także najnowszy stan wiedzy o ponad 500 zamkach, które powstały od wczesnego średniowiecza do połowy XVII wiek
 

Leksykon zamków w Polsce składa się z dwóch części. Pierwsza, mająca charakter rozbudowanego wstępu, jest syntetycznie przedstawioną historią zamków polskich i ich problematyki badawczej. Zostały w niej zasygnalizowane wpływy europejskiej architektury obronnej na zamki polskie, a także poruszone dwie, naszym zdaniem ważne, grupy zagadnień. Po pierwsze dotyczące różnic regionalnych, jako że odmienność dziejów poszczególnych prowincji Polski Wyraźnie wpłynęła na specyfikę powstających tam zamków. Po drugie poświęcone problematyce walki "starego" z "nowym", rozumianej jednak nieco odmiennie, niż przywykło się dotąd widzieć, czyli w kontekście relacji między budowlami nowatorskimi a archaicznymi, powielającymi i redukującymi wzory. Myślimy bowiem, że wielość barw średniowiecznego społeczeństwa, a więc i efekty jego wysiłków, także inwestycyjnych, słabo przystają do dychotomiczności obrazu ukazującego relację między dziełami wybitnymi a realizacjami będącymi już tylko wynikiem powtarzania nie zawsze w pełni zrozumiałych wzorców.

Zasadniczą część książki stanowi 500 haseł poświęconych zamkom. Choć odmienność losów poszczególnych zabytków, różny stan zachowania oraz skala założeń, a także nieporównywalna wiedza o konkretnych obiektach ograniczają możliwość unifikacji haseł, są one - przynajmniej w założeniu - konstruowane dość jednolicie.
Po informacjach dotyczących opisu zabytku i ewentualnie stanu badań podajemy jego krótkie dzieje, na końcu zaś, szczególnie w przypadku zamków lepiej poznanych, dane dotyczące ich kształtu w poszczególnych fazach użytkowania. Katalog wzbogacają plany omawianych obiektów, rekonstrukcje brył, widoki archiwalne i współczesne fotografie
(ze wstępu).

Spis treści:
Wprowadzenie 
Dzieje zamków w Polsce 
Historia badań 
Ziemia 
Lzie 
Przestrzeń zamkowa 
Początki 
Rozkwit 
Na przełomie 
Nowożytność 
Pomiędzy zamkiem a dworem obronnym 
Zakończenie 

Katalog 
Bibliografia 
Zestawienie nazw miejscowości i zamków