Bezpieczne mieszkanie, dom i osiedle

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 24x17 cm,  Stron: 144, 2001 r., Ilustracji: 73, tłumaczenie z angielskiego

Poradnik pokazuje - na przykładach sprawdzonych w miastach angielskich - jak stworzyć bezpieczne osiedle i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, modernizując zespoły zabudowy i ich otoczenie. Omawia zasady projektowania bezpiecznych osiedli, zakres stosowania różnych systemów zabezpieczających, metody zabezpieczania drzwi wejściowych i okien przed włamaniem, elektroniczne systemy ochrony itp. Opisane w książce techniczne środki ochrony dotyczą przede wszystkim mieszkań i budynków użyteczności publicznej -biur, przychodni, urzędów, niewielkich lokali handlowych i usługowych oraz warsztatów rzemieślniczych.

Spis treści:
WPROWADZENIE 
Zasady projektowania bezpiecznych osiedli   
Możliwości i ograniczenia technicznych środków ochrony  
Konieczność całościowej ochrony budynków i ich otoczenia   
Zgodność technicznych środków ochrony z warunkami bezpieczeństwa pożarowego 

OCENA ZAGROŻEŃ I SYSTEMU OCHRONY 
Badania ankietowe i środowiskowe  
Przeglądy techniczne   
Uzgodnienia projektu wykonawczego   
Ocena skuteczności systemu ochrony 

TERENY OGÓLNODOSTĘPNE I WSPÓLNEGO UŻYTKOWANIA 
Tereny dla pieszych  
Parkingi i miejsca postoju pojazdów  
Ogólnodostępne przestrzenie wewnętrzne  
Strefy wspólnego użytkowania   
Hole wejściowe ze stanowiskami ochrony  
Kontrola dostępu i bezpieczeństwo 

OŚWIETLENIE ULIC I MIEJSC PUBLICZNYCH 
Zasady ogólne 
Urządzenia oświetleniowe       
Oświetlenie jako element systemu ochrony  
Poprawa systemu oświetlenia w strategii bezpieczeństwa lokalnej społeczności   
Rozważania techniczne 

DRZWI WEJŚCIOWE I OKNA  
Ochrona drzwi wejściowych    
Podatność drzwi wejściowych na uszkodzenia  
Bezpieczne mieszkanie, dom i osiedle
Drzwi wejściowe 
Ościeżnica drzwiowa  
Zabezpieczanie zawiasów 
Zamki w drzwiach wejściowych 
Zamki w drzwiach głównych i ewakuacyjnych 
Zasuwki drzwiowe  
Rozmieszczenie zamków i zasuwek w drzwiach wejściowych 
Otwory na przesyłki pocztowe 
Wizjery i zapornice drzwiowe 
Drzwi wewnętrzne  
Kontrola stanu zabezpieczenia drzwi wejściowych 
Podstawowe pojęcia dotyczące urządzeń zamykających 
Ochrona okien 
Podatność okien na uszkodzenia 
Osadzanie ościeżnic okiennych
Wentylacja 
Urządzenia zamykające 
Rodzaje okien  
Kontrola stanu zabezpieczenia okien 
Szklenie okien 
Wprawianie i wzmacnianie szyb
Zabezpieczanie okien podatnych na uszkodzenia 

ELEKTRONICZNE SYSTEMY OCHRONY
Zadania personelu ochrony 
Systemy domofonowe                              
Ochrona ościeżnic i drzwi wejściowych  
Zamki elektromagnetyczne    
Dostęp dla mieszkańców  
Dostęp dla osób przychodzących 
Unifony
Dostęp dla dostawców  
Dostęp w nagłych wypadkach   
Nowoczesne systemy monitoringu aiowizualnego  
Kamery monitorujące   
Urządzenia odbiorcze   
Transmisja sygnału wideo  
Rejestrowanie obrazów emitowanych przez kamery telewizyjne 
Współdziałanie różnych systemów ochrony   
Systemy alarmowe  
Zdalnie sterowane i czasowe przełączniki nastawne

PLANOWANIE I REALIZACJA SYSTEMÓW OCHRONY
Koszty ochrony i gwarancja bezpieczeństwa   
Wymagania techniczne    
Ochrona budynków w czasie realizacji robót
budowlanych  
Kontrola robót i przekazanie budynku do użytku   
Usprawnianie systemu     
Wytyczne dla użytkowników  
Ocena systemu ochrony      
Ochrona pomieszczeń niezamieszkanych   
Konserwacja i naprawy  
Zarządzanie systemem ochrony
Wnioski   

PRZYSZŁOŚĆ    
Technologia    
Zmiana charakteru działalności kryminalnej   
Reakcja na brak ochrony  
Społeczeństwo, jakiego oczekujemy

Bibliografia  

Indeks