Ciesielstwo polskie

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 74,00 zł

ISBN 978-83-213-4592-5

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 380,

Ciężar: 0,78 kg, reprint wydania z 1958,  bardzo liczne fotografie i rysunki czarno-białe

wydanie 2020 r.

W tej unikatowej książce - będącej reprintem wydania z 1958 roku - przedstawiono m.in. rozwój konstrukcji i form w budownictwie drewnianym w Polsce, omówiono sposoby wznoszenia i konserwowania ścian, stropów, dachów i schodów z drewna, pokazano przykłady zdobnictwa ciesielskiego. Opracowanie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych sztuką ciesielską i historią tego rzemiosła w Polsce.

W książce naszkicowano rozwój konstrukcji oraz form architektonicznych budowli drewnianych na ziemiach polskich, podano podstawowe wiadomości o drzewach oraz drewnie, opisano sprzęt i narzędzia ręczne i zmechanizowane do obróbki drewna. Szerzej opisano złącza ciesielski, konstrukcje ścian, stropów, dachów oraz schodów, a ponadto rozwój i charakterystyczne cechy dachów polskich, zdobnictwo ciesielskie oraz prace konserwatorskie w zakresie budowli drewnianych. Książka przeznaczona jest dla inżynierów architektów, inżynierów i techników budowlanych oraz mistrzów ciesielskich pragnących pogłębić swe wiadomości zawodowe. Reprint wydania pierwszego z 1958 roku. Wobec braku materiałów źródłowych reprodukowano na podstawie egzemplarza archiwalnego książki.

Spis treści:
Rozdział I
Zarys historii i przegląd zabytków ciesielstwa polskiego
Materia i konstrukcja
Cechy i organizacje ciesielskie
Budownictwo kościelne
Bóżnice
Budownictwo dworskie
Budownictwo wiejskie

Rozdział II
Ogólne wiadomości o drzewach i drewnie
Budowa drzewa
Budowa i części składowe pni i gałęzi
Gatunki drzew krajowych stosowanych w robotach ciesielskich
Charakterystyka i rodzaje drewna stosowanego w budownictwie
Wady drewna
Charakterystyka ważniejszych wad drewna wg PN-54/D-01000
Klasyfikacja materiałów tartych z drzew iglastych

Rozdział III
Sprzęt i narzędzia ciesielskie
Narzędzi ciesielskie w okresie wczesnohistorycznym Polski
Współczesny sprzęt ciesielski
Narzędzia do ręcznej obróbki drewna
Zmechanizowane narzędzia ręczne

Rozdział IV
Złącza ciesielskie i deskowanie ścian
Złącza ciesielskie
Deskowanie ścian w budynkach
Pomocnicze materiały metalowe w połączeniach ciesielskich

Rozdział V
Konstrukcje ścian drewnianych
Ściany szkieletowe
Elementy składowe ścian szkieletowych
Montaż ścian szkieletowych
Wypełnienie ścian szkieletowych
Ściany amerykańskie
Ściany wieńcowe
Zapobieganie skutkom ujemnym właściwości technicznych drewna w konstrukcjach

Rozdział VI
Stropy
Belki stropowe
Rodzaje stropów
Układanie podłóg

Rozdział VII
Podciągi

Rozdział VIII
Typy i formy dachów w budownictwie drewnianym

Rozdział IX
Konstrukcje dachowe
Wiadomości ogólne
Więźby dachowe ciesielskie
Dachy płatwiowe
Dachy o wiązarach krokwiowo-belkowych i krokwiowo-jętkowych
Dachy krokwiowo-jętkowe i płatowo-kleszczowe o pochyłych ścianach stalowych
Dachy o ustroju wieszarowym
Dachy o ustroju rozporowo-zastrzałowym
Oszczędnościowe dachy płatwiowe pomysłu autora

Rozdział X
Rozwiązywanie połaci dachowych
Wykreślenie rzeczywistej długości krokowej narożnej k,, dachu czterospadowego
Wykreślenie połaci dachowych
Korekta kalenicy dachu o jednakowym pochyleniu połaci
Rozwiązanie dachów o rzucie trapezoidalnym

Rozdział XI
Wyznaczenie elementów i złącz więźby dachowej
Czynności wstępne
Wykonanie profilu
Odwiązanie więźby dachowej o jednakowych pochyleniach połaci i regularnym rzucie
Odwiązanie więźby dachowej o jednakowym pochyleniach połaci, lecz nieregularnym rzucie
Odwiązanie więźby dachów o niejednakowym pochyleniu połaci

Rozdział XII
Schody
Zasady projektowania schodów
Konstrukcja schodów drewnianych
Wykonawstwo i montaż schodów
Poręcze schodów drewnianych
Schody strychowe i  o skróconym biegu
Zdobienie klatek schodowych

Rozdział XIII
Zdobnictwo ciesielskie

Rozdział XIV
Zagadnienia konserwatorskie
Wykaz piśmiennictwa