Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
 Oprawa: broszurowa, Format: 23x17 cm, Stron: 104, 1997 r.

 
Dzieło architektury jako swobodny zapis dokonanego przez twórcę wyboru spośród różnych, zmieniających się programów i idei. Praca stanowi próbę uzasadnienia poglądu o roli ekspresji sił, tj. o wyrażaniu pewnych właściwości konstrukcji przez ich zewnętrzne formy jako źródła wartości estetycznych architektury. Autorka relacjonuje poglądy filozofów oraz teoretyków sztuki i porównuje je z poglądami architektów; przedstawia informacje o kontynuacji lub dezaktualizacji pewnych idei i programów.

Spis treści:
Przedmowa do drugiego wydania.
Piękno naturalne architektury.
Ekspresja sił jako źródło wrażeń estetycznych.
Percepcja sił.
Problematyka dynamizmu.
Ekspresja sił w pionierskich budowlach nowoczesności.
Ekspresja konstrukcji szkieletowych.
Dematerializacja, efekt ruchu, przenikanie przestrzeni.
Ekspresja struktur przestrzennych.
Samoistne i zamierzone wartości plastyczne.