Elementy kompozycji urbanistycznej

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 69,00 zł 59,00 zł

ISBN 978-83-213-4494-2

Oprawa: miękka, Format: 28x20 cm, Stron: 280,Ciężar: 0,698 kg, 877 ilustracji ( w tym 52 kolorowe ), Rok wydania 2008 - dodruk cyfrowy 2021 r.

 

Reprint wydania z 1984 roku. Autor - znany i ceniony architekt i urbanista - przeprowadza w książce analizę najważniejszych elementów kompozycji urbanistycznej, uwzględniając zagadnienia percepcji i powstawania określonych wrażeń, a także zwraca uwagę na konieczność świadomego kształtowania zespołów urbanistycznych i krajobrazowych. Od wartości kompozycyjnych rozwiązań urbanistycznych zależy wygląd miast i miasteczek. Książka jest podręcznikiem akademickim dla stentów wydziałów architektury, ale będzie też pomocna dla praktyków różnych specjalności, mających wpływ na kształtowanie terenów zurbanizowanych. 

W książce zwracano uwagę na zagadnienia wartości "architektury przestrzeni" i jej znaczenia dla użytkowników przestrzeni zurbanizowanej. Analiza najważniejszych elementów kompozycji urbanistycznej uwzględnia zagadnienia percepcji i powstawanie określonych wrażeń, a także zwraca uwagę na konieczność świadomego kształtowania zespołów urbanistycznych i krajobrazowych. Od wartości kompozycyjnych rozwiązań urbanistycznych będzie zależało, jak będą wyglądać miasta i miasteczka, które mamy zbudować lub przebudować.

Książka jest podręcznikiem akademickim dla studentów wydziału architektury, ale może być jednocześnie pomocna dla działaczy, fachowców, praktyków różnych specjalności, mających wpływ na kształtowanie oblicza miast polskich.

Treść programowe:
Miasto - podstawowe pojęcia.
Podstawowe elementy kompozycji przestrzennej.
Zasady kształtowania kompozycji formy urbanistycznej.
Wnętrze - podstawowa jednostka kompozycji przestrzennej.
Elementy kompozycji terenów zielonych w strukturze urbanistycznej.
Warunki naturalne jako podstawa kompozycji miasta.
Ćwiczenia klauzurowe /rysunkowe/ - małe zadania projektowe dotyczące operowania elementami struktury przestrzennej miasta.

Spis treści:
Wprowadzenie
Kompozycja przestrzenna jako problem procesu urbanizacji. Plan a przestrzeń w przeszłości i przyszłości. Wnętrza przestrzenne. Odbiór wnętrz przez obserwatora. Pytanie: dlaczego? podstawowe dla twórczości urbanisty

Rozdział I
Widzenie - teorie. Pozorne skracanie się odległości. Pola martwe. Punkty widokowe

Rozdział II
Człowiek a przestrzeń. Główne elementy struktury przestrzennej oddziałujące na obserwatora: ulice, rejony, pasma graniczne, dominanty, wybitne elementy krajobrazu, punkty węzłowe, znaki szczególne

Rozdział III
Piękno w mieście. Podstawowe elementy kompozycji przestrzennej: podłoga, ściany, strop

Rozdział IV
Linie i płaszczyzny kierujące wzrok: płaszczyzny prowadzące, zatrzymujące, wyprowadzające

Rozdział V
Typy wnętrz. Zwartość wnętrza. Otwarcia. Kąt środkowy  

Rozdział VI
Wnętrza sprężone. Ciągi czasoprzestrzenne. Wykres krzywej wrażeń. Pozorna ruchomość architektury

Rozdział VII
Światło dzienne. Jasność i cień. Oświetlenie nocne  

Rozdział VIII
Barwa w kompozycji przestrzennej  

Rozdział IX
Elementy kompozycji zieleni w urbanistyce: trawnik, drzewa, zieleń zwarta, drzewa pojedyncze, formy układów drzew, cokół zielony, kulisty, tło

Rozdział X
Demograficzne i przestrzenne prognozy urbanizacji. Planowanie jako czynnik kształtowania środowiska człowieka. Konwencje projektowe, kryteria oceny zespołów przestrzennych i urbanistycznych. Rola kompozycji w procesie urbanizacji

Bibliografia
Indeks autorów fotografii
Wykaz źródeł reprodukcji