Garaże wielostanowiskowe. Projektowanie i realizacja

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 59,00 zł

ISBN 978-83-213-4621-2

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 262, 2009 r.

W pracy w sposób kompleksowy omówiono problematykę dotyczącą kształtowania architektonicznego, projektowania konstrukcji, niezbędnego wyposażenia instalacyjnego oraz zagadnień związanych z technologią realizacji garaży (w szczególności podziemnych w zwartej zabowie miejskiej). Książka jest adresowana przede wszystkim do stentów wyższych uczelni technicznych, inżynierów projektantów, wykonawców konstrukcji oraz inwestorów. W książce omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem konstrukcyjno-funkcjonalno-przestrzennym garaży. Podano zasady projektowania konstrukcyjnego, sposób zestawienia obciążeń  oraz wytyczne do obliczeń statycznych elementów garaży (stropów, słupów, Fundamentów). Wiele uwagi poświęcono problematyce wznoszenia wielokondygnacyjnych garaży podziemnych w warunkach zwartej zabudowy miejskiej i ich oddziaływania na już istniejące obiekty. Książka jest przeznaczona dla inżynierów, projektantów i wykonawców oraz stentów wydziałów budownictwa i architektury wyższych uczelni technicznych.

Dr hab. inż. Hanna Michalak Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną, zajmuje się projektowaniem konstrukcji, jest autorką licznych publikacji z dziedziny budownictwa oraz rzeczoznawcą budowlanym.

Spis treści:
Wykaz oznaczeń
Podstawowa terminologia przyjęta w książce
1. Klasyfikacja garaży
1.1. Kryteria klasyfikacji
1.2. Garaże nadziemne i podziemne
1.3. Garaże indywidualne, boksowe i halowe
1.4. Garaże otwarte i zamknięte

2. Wymagania stawiane garażom
2.1. Wymagania przestrzenne
2.1.1. Aspekty urbanistyczne budowy garaży
2.1.2. Wskaźniki parkingowe
2.1.3. Powiązanie garażu z infrastrukturą drogową miasta
2.2. Wymagania funkcjonalne
2.2.1. Wiadomości ogólne
2.2.2. Wymiary gabarytowe samochodów
2.3. Wymagania wynikające z warunków technicznych i przepisów budowlanych
2.3.1. Wymagania podstawowe
2.3.2. Parametry stanowisk postojowych i dróg manewrowych
2.3.3. Komunikacja pionowa
2.3.4. Wyposażenie instalacyjne
2.3.5. Ochrona przeciwpożarowa

3. Kształtowanie garaży
3.1. Kryteria kształtowania
3.2. Powierzchnia stanowisk postojowych
3.2.1. Zależność powierzchni stanowisk postojowych od rozwiązania konstrukcyjnego
3.2.2. Zależność powierzchni stanowisk postojowych od rozwoju komunikacji pionowej, kształtu rzutu i liczby kondygnacji garażowych
3.3. Kształtowanie funkcjonalne garaży
3.3.1. Wjazd i wyjazd
3.3.2. Komunikacja wewnętrzna w garażach

4. Projektowanie konstrukcji garaży
4.1. Rozwiązania materiałowe
4.1.1. Uwagi ogólne
4.1.2. Konstrukcje murowe
4.1.3. Konstrukcje żelbetonowe i sprężone
4.1.4. Konstrukcje stalowe
4.2. Rozwiązania konstrukcyjne garaży
4.2.1. Garaże nadziemne
4.2.2. Garaże podziemne
4.3. Obciążenia elementów konstrukcji garaży
4.3.1. Stropy
4.3.2. Słupy i ściany
4.3.3. Fundamenty
4.4. Projektowanie elementów konstrukcji garaży
4.4.1. Wymagania ogólne
4.4.2. Projektowanie stropów
4.4.3. Projektowanie słupów
4.4.4. Projektowanie ścian
4.4.5. Projektowanie fundamentów

5. Budowa garaży podziemnych
5.1. Wykopy
5.1.1. Uwagi ogólne
5.1.2. Obudowy wykopów
5.1.3. Sposoby podparcia obów wykopów
5.1.4. Kryteria wyboru rodzaju obudowy i technologii wykonywania wykopu
5.2. Przemieszczenia pionowe podłoża gruntowego podczas budowy garażu podziemnego
5.2.1. Uwagi ogólne
5.2.2. Przemieszczenia pionowe terenu
5.3. Wpływ budowy garaży podziemnych na istniejące obiekty sąsiednie i infrastrukturę techniczną

6. Wyposażenie techniczne garaży
6.1. Izolacje, odwodnienia, podłogi garaży
6.1.1. Izolacje parochronne, przeciwwilgociowe i wodochronne
6.1.2. Izolacja akustyczna
6.1.3. Odwodnienia
6.1.4. Podłogi
6.2. Bezpieczeństwo użytkowania garaży
6.2.1. Organizacja, oznakowanie i bezpieczeństwo ruchu
6.2.2. Monitoring i bezpieczeństwo osobiste użytkowników

7. Przykłady rozwiązań współczesnych garaży
7.1. Przykłady rozwiązań funkcjonalno przestrzennych
7.2. Rozwiązania konstrukcyjne garaży
7.2.1. Garaże nadziemne
7.2.2. Garaże podziemne
7.3. Wybrane problemy techniczno-technologiczne projektowania i realizacji garaży
Bibliografia