Geometria. Przegląd wybranych zagadnień dla studentów i uczniów

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

 ISBN 83-213-4047-4

Oprawa: broszurowa, Format: 24x17 cm, Stron: 144, 1998 r., Ilustracji: 200,  

Opracowanie niniejsze z zakresu geometrii ujętej w program szkół średnich ogólnokształcących i technicznych ma na celu powtórzenie materiału, która jest podstawą realizacji programu nauczania technicznej szkoły wyższej oraz uzupełnienie braków wynikających z ewentualnego zaniechania realizacji pełnego programu w szkole średniej.

Spis treści:
WIADOMOŚCI WSTĘPNE
MATERIAŁY I PRZYBORY RYSUNKOWE
Materiały
Przybory rysunkowe

FORMA GRAFICZNA RYSUNKU 
Linie rysunkowe
Pismo techniczne

PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA 
Pojęcia pierwotne
Konstrukcyjne określenie podstawowych elementów przestrzeni

ELEMENTY NIEWŁAŚCIWE 
Punkt niewłaściwy
Prosta niewłaściwa
Płaszczyzna niewłaściwa

METODY ODWZOROWAŃ 
Zasady rzutowania
Najczęściej stosowane metody odwzorowań

WZAJEMNE POŁOŻENIE ELEMENTÓW W PRZESTRZENI
Elementy przynależne 
Elementy równoległe   
Elementy prostopadłe 
Elementy wspólne

ZWIĄZKI MIAROWE 
Odległości 
Kąty

NIEKTÓRE KONSTRUKCJE PLANIMETRYCZNE 
Podział odcinka wg zadanej proporcji 
Konstrukcja trójkąta prostokątnego
Złoty podział odcinka
Proste styczne do danego okręgu przechodzące przez zadany punkt
Proste styczne do dwóch danych okręgów
Łączenie łuków kołowych o różnych krzywiznach '
Zadania
Konstrukcje pomocnicze

MIEJSCA GEOMETRYCZNE 
Dwusieczna kąta
Symetralna odcinka
Miejsca geometryczne dotyczące okręgów
Okrąg Apoloniusza

WIELOKĄTY
Niektóre własności wielokątów wypukłych i ich podzialy
Wielokąty foremne

WIELOŚCIANY
Graniastosłup  Ostrosłup 
Wielościany foremne

KRZYWE STOPNIA DRUGIEGO (STOŻKOWE) 
Niektóre własności krzywych stożkowych 
Klasyfikacja krzywych stożkowych 
Średnice sprzężone
Elementy określające stożkową
Konstrukcje krzywych stożkowych 
Styczne do krzywych stożkowych

POWIERZCHNIE
Podział powierzchni 
Sfera 
Powierzchnia walcowa 
Powierzchnia stożkowa
Inne często Spotykane powierzchnie

WPROWADZONE OZNACZENIA SKOROWIDZ