Historia architektury zachodniej

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 83-213-4178-0

Okładka: twarda, Format: 19,5x23,5cm, Stron: 664, 2006 r.

Książka jest zarówno podręcznikiem - trno bowiem o lepszy przegląd i analizę architektury zachodniej - jak i prezentacją indywidualnych poglądów Autora. "Zdecydowanie najlepszy zarys architektury zachodniej, triumf niezależnej myśli popartej rzetelną wiedzą." sir. John Summerson. Książka ta jest nie tylko historią architektury zachodniej, ale także zawiera dzieje myśli architektonicznej. A wszystko to na znakomicie zarysowanym tle wydarzeń historycznych, stosunków panujących w społecznościach, gustów estetycznych, postępów techniki.

Książkę tę należy traktować zarówno jak podręcznik - trno bowiem o lepszy przegląd i analizę architektury zachodniej - jak i prezentację indywidualnych poglądów Autora, który na architekturę patrzy głównie z punktu widzenia nie ćwiczeń czy popisów konstrukcyjnych, ale efektów, jakie przynosi użytkownikowi. Zwraca on przede wszystkim uwagę na powiązanie budownictwa z otoczeniem -z miejscową tradycją budowlaną i krajobrazem.

 

Spis treści:
1. Klasyczny fundament architektura grecka, hellenistyczna, rzymska
DZIEDZICTWO EPOKI BRĄZU
Kreta
Mykeny
Kultura helleńska
Świątynie archaiczne, lata około 600-480 p.n.e.
Początki porządku jońskiego 20
Okres klasyczny: lata 480-.00 p.n.e.
HELLENISTYCZNE TŁO
Grecja kontynentalna w IV w. p.n.e. i rozwój porządku korynckiego
Teatry
Azja Mniejsza w IV i ID w. p.n.e.
Budowle sakralne i świeckie w II w. p.n.e.
Miasta hellenistyczne
Architektura mieszkalna
ROZKWIT RZYMU
Architektura republikańskiego Rzymu
Fora, bazyliki i świątynie: rzymska synteza
Łuki triumfalne
Pałace, wille i nowa architektura z "betonu"
Inne budowle fundowane przez Hadriana
Termy
Urbanistyka
Konstantyn i przyjęcie chrześcijaństwa 

2. Architektura wczesnochrześcijańska i bizantyńska
Rzym
Konstantynopol, Saloniki i Rawenna
Hagia Sophia
Inne kościoły z VI wieku w Konstantynopolu i Rawennie
Późniejsza architektura bizantyńska
Ruś
San Marco w Wenecji
Sycylia i Francja

3. Architektura karolińska i romańska
Rozkwit monastycyzmu
Renesans karoliński
Brytania i Hiszpania od IX do początku XI wieku
Brytania
Hiszpania
Architektura ottońska i jej oddziaływanie
Francja w X i na początku XI wieku
Normandia i Anglia w wiekach XI i XII
Kościoły pielgrzymkowe Francji i Hiszpanii
Cluny III i regionalne szkoły francuskiego romanizmu
Hiszpania w wiekach XI i XII
Włochy
Lombardia
Toskania

4. Gotycki eksperyment
FRANCJA
"Nowe światło": opat Suger i geneza gotyku
Inne katedry tle de France: Sens, Noyon, Laon i Paryż
Chartres
Dojrzały gotyk: Reims, Amiens, Beauvais i Bourges
Styl dworski i gotyk promienisty
Kościoły halowe
Styl płomienisty
Świeckie budowle średniowiecznej Francji
ANGLIA
Katedra w Canterbury i jej oddziaływanie
Katedra w Lincoln i jej oddziaływanie
Opactwo Westminsterskie
Oddziaływanie Westminsteru i początki stylu ozdobnego
Styl ozdobny w Wells, Bristol i Ely
Kaplica Św. Stefana i początki stylu perpendykularnego
Styl perpendykularny w Gloucester
Późny styl perpendykularny i sklepienie wachlarzowe
Kościoły parafialne i architektura świecka
Kolegia w Oksfordzie i Cambridge 
NIEMCY I EUROPA ŚRODKOWA, BELGIA, WŁOCHY, HISZPANIA, PORTUGALIA
Kolonia, Praga i rodzina Parlerów
Niemiecki późny gotyk
Benedykt Rejt i Czechy
Architektura świecka w Niemczech i Europie Środkowej
Połniowe Niderlandy
Wczesny gotyk we Włoszech
Katedry we Florencji i Mediolanie
Włoska architektura świecka
Gotyk w Hiszpanii w XIII i XIV stuleciu
Juan Guas i styl izabeliński
Architektura świecka w Hiszpanii
Gotyk w Portugalii

5. Renesansowa harmonia
NARODZINY RENESANSU
Florencja i Brunelleschi
Alberti
Pałace i urbanistyka Pienzy, Urbino i Florencji
Filarete i Leonardo
DOJRZAŁY RENESANS
Rzym: Bramante
Bazylika Św. Piotra - od Bramantego do Mademy
Rafael, Peruzzi i Antonio da Sangalio młodszy
Odrębność Mantui: Giulio Romano
Michał Anioł
Dojrzały renesans w Weronie i Wenecji: Sanmicheli i Sansovino
Vignola i początki baroku
Palladio i harmonia dojrzałego renesansu
RENESANS POZA WŁOCHAMI
Francja Franciszka
Początki francuskiego klasycyzmu: Lescot, Delorrne i Bullant
Rozwój klasycyzmu: de Brosse
Lemercier i Mansart
Hiszpania
Niemcy
Europa Wschodnia
Niderlandy
Anglia i rozwój "prodigy house"
lnigo Jones i czystość dojrzałego renesansu

6. Barokowa ekspansja
WŁOCHY
Powstanie baroku: Bemini
Indywidualizm Borrominiego
Pietro da Cortona
Przeciwstawne nurty w architekturze późnobarokowej Rzymu
Piemont Guarini, Juvarra i Vittone
Genua, Mediolan, Bolonia i Wenecja
Neapol i Sycylia
BAROK POZA WŁOCHAMI
Francja
Wersal
Francuskie rokoko
Austria i Niemcy
Fischer von Erlach
Hildebrandt
Prandtauer
Neumann i Asamowie
Niemieckie rokoko
Anglia
Wren
Talman, Vanbrugh, Hawksmoor Archer i Gibbs
Hiszpania
Portugalia 

7. Osiemnastowieczny klasycyzm
ODDZIAŁYWANIE RZYMU
Piranesi
Pocxątki malowniczości
Lord Burlington i William Kent
Robert Adam
Chambers i Wyatt
Dance i Soane
Urbanistyka
ROZKWIT NEOKLASYCYZMU WE FRANCJI
Soufflot i kościół Sainte-Genevieve
Peyre i de Wailly
Ledoux i malowniczość
KLASYCZNA TRADYCJA W INNYCH KRAJACH EUROPY
Włochy
Niemcy
Polska
Skandynawia
Rosja
ROZKWIT KLASYCYZMU W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Thomas Jeffenon
BuIfinch i Latrobe

8. Dziewiętnasty wiek
FRANCJA
Tradycja racjonalna od Perriera i Fontaine' do Viollet-le-Duca
Od II Cesarstwa do Wystawy Światowej w Paryżu w 1900 roku
WIELKA BRYTANIA
Rencja i okres wczesnowiktoriański
Odrodzenie gotyku (Gothic Revival)
Shaw i późni wiktorianie
NIEMCY, AUSTRIA I WŁOCHY
Schinke i Klenze
Girtner, Hibsch i Semper w Monachium i Wiedniu Włochy
SKANDYNAWIA, ROSJA I GRECJA
Skandynawia i Finlandia
Polska i Rosja
Grecjs
BELGIA I HOLANDIA
STANY ZJEDNOCZONE
Odrodzenie greckie i gotyckie do połowy wieku
Nowe teorie i nowe kierunki - od Runta do Richardsona
Sulluvan i początki wieżowca
McKim, Mead i Wbite - powrót do klasycyzmu

9. Secesja
BELGIA I FRANCJA
SZKOCJA I ANGLIA
NIEMCY, AUSTRIA I WŁOCHY
HISZPANIA

10. Dwziesty wiek
STANY ZJEDNOCZONE 00 ROKU 1939
Frank Lloyd Wright
Budowle w stylach tradycyjnych
Wieżowiec
EUROPA 00 ROKU 1939
Berlin pocątku wieku: Messel i Beblens
Rozkwit ekspresjonizmu i dzieła Poelziga
Inni architekci ekspresjonistyczni w Niemczech i Holandii
Gropius i Bauhaus
Od Adolfa Loosa do stylu międzynarodowego modernizmu
Tradycja klasyczna w międzywojennych Niemczech
Francja początku XX stulecia i odrodzenie klasycyzmu Lwika XVI
Perret, Gamier i Sauvage
Le Corbusier
Tradycyjne style w architekturze francuskiej okresu międzywojennego
Skandynawia i Finlandia
Futuryzm, klasycyzm i racjonalizm we Włoszech
Lutyens - geniusz konserwatywny
Tradycjonalizm i modernizm w Brytanii
Modernizm i tradycjonalizm w Związku Radzieckim
MODERNIZM PO ROKU 1945
POSTMODERNIZM
PERSPEKTYWY ARCHITEKTURY W NOWYM MILENIUM

Glosariusz
Literatura uzupełniająca
Źródła ilustracji (podziękowania)
Indeksy
Indeks rzeczowy
Indeks osób
Indeks miejscowości