Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 24x17 cm, Stron: 200, 1999 r., tłumaczenie z niemieckiego

W książce w przystępny sposób omówiono przydatność różnych gatunków roślin w działalności inżynierskiej. Na licznych przykładach ukazano, jak można połączyć budownictwo i ekologię. Omówiono konstrukcje stosowane przy umacnianiu brzegów zbiorników i cieków wodnych, np. do celów przeciwpowodziowych.

Książka jest przeznaczona dla specjalistów z dziedziny budownictwa i ochrony środowiska, a także stentów tych kierunków wyższych uczelni technicznych i rolniczych.

Spis treści:
Wprowadzenie                                                  

Podstawy                                                      
Biotechniczne właściwości roślin 
Biotechniczna sprawność roślin 
Siedlisko (biotop) 
Stan wyjściowy i docelowy         
Fitosocjologia (Riidiger Filger, Siegen)                              
Inwentaryzacja geobotaniczna jako podstawa ekoinżynierii         
Metody sporządzania spisu gatunków roślin   Siedlisko i jego docelowy rozwój 
Zespoły roślin i gatunki użyteczne w biotechnice                     
Zwiększanie sprawności ekosystemów 

Bulec                                                       
Ziarno siewne                                                   
Sadzonki ukorzenione 
Pozyskiwanie sadzonek                                          
Sadzonki pędowe                                               
Rośliny rozmnażane wegetatywnie 
Bulec roślinny                                               
Przemieszczanie darni                                           

Pomiary i obliczenia                                       
Zagadnienia ogólne 
Budownictwo wodne                                           
Klasyczne obliczenia hydrotechniczne                              
Pomiar prędkości przepływu  
Wymiarowanie elementów konstrukcji 
Siła unoszenia                                                  
Wzór na siłę unoszenia  
Opór stawiany sile unoszenia                                 
Obliczanie siły unoszenia 
Znoszenie siły unoszenia                                         
Kamienie w umocnieniach biotechnicznych  
Obmiar powierzchni i pomiar głębokości na przykładzie rzeki 
Budownictwo ziemne                                           
Kąt nachylenia skarpy  
Skład ziarnowy gruntu  
Parametry fizyczne gruntu  
Stateczność skarpy  
Obmiar przekroju poprzecznego 
Tarcie spoczynkowe                                             
Odporność korzeni na wyrywanie 

Roboty budowlane 
Budownictwo wodne                                            
Prace wstępne                                                   
Postępowanie z istniejącą szatą roślinną 
Karczowanie                                             
"Okap" 
Roboty ziemne 
Trasowanie cieku i kształtowanie przekroju poprzecznego              
Konstrukcje poprzeczne (przegradzające) 
Próg z przelewem                                               
Palisady i półpalisady  
Próg wgłębny (wg Kirwalda)  
Stopnie z bloków kamiennych  
Łukowa rampa z kamienia łamanego                              
Okładziny 
Darniowanie i porost 
Warstwa chrustu                                                
Podcinanie gałęzi                                     
Płotki wierzbowe 
Sadzonki zdrewniałe (zrzezy)                                     
Brzegosłony                                                    
Brzegosłony krzyżowe                                           
Tamy plecione                                                 
Żywe ostrogi pośrednie                                          
Żywy narzut kamienny (Schocklitsch, )  
Żywy narzut kamienny z kamienia łamanego  
Narzut kamienny przysypany ziemią 
Żywy bruk kamienny                                            
Zabezpieczanie podnóża skarpy                                   
Przerastanie podnóża skarpy 
Kiszki faszynowe 
Powalone pnie drzew                                           
Walce siatkowe z porostem                                       
Walce siatkowe z materiałem skalnym 
Zanurzone pnie drzew                                          
Kozły betonowe 
Łańcuch kamienny                                              
Budowle regulacyjne  "     
Tama faszynowa                                                
Materace faszynowe                                             
Tama szkieletowa                                               
Ostrogi poprzeczne 
Żywe tamy faszynowe                                           
Tama faszynowa z porostem                                      
Tama faszynowa z płotkiem wierzbudowym  
Ochrona przed zapiaszczaniem brzegów                            
Zmniejszanie fali powodziowej                                    
Żywopłoty zatrzymujące wodę w gruncie                           
Strefy wody stojącej 
Przebudowa dna cieku                                          
Ekologia wód powierzchniowych płynących 
Budownictwo ziemne                                           
Prace wstępne                                                 
Umocnienia techniczne brzegów koryta 
Żywe kaszyce 
Betonowa ściana ażurowa                                       
Mur kamienny z porostem   
Skrzynie druciane wypełnione żwirem   
Okładziny biotekstylne wzmocnione porostem   
Umocnienie stromych skarp   
Rusztowanie drewniane z porostem                                 
Umocnienie skarpy kratownicą stalową                              
Ochrona przed rozmywaniem   
Rynny zadarnione 
Żywy dren faszynowy                                          
Odwadnianie skarpy   
Plantacje odwadniające   
Stabilizowanie gruntu 
Płotek oplatany                                                
Umocnienie skarpy kiszką faszynową   
Umocnienia żłobkowe   
Umocnienia tarasowe kombinowane   
Żywopłoty z sadzonek zdrewniałych (zrzezów)                        
Obsiew i darniowanie   
Umocnienia darniowe 
Obsiew                                               
Obsiew standardowy                                            
Hydroobsiew 
Obsiew maszynowy z mulczowaniem                    

Konserwacja i pielęgnowanie budowli biotechnicznych
Zagadnienia ogólne
Od fazy inicjalnej do biocenozy
Prace pielęgnacyjne
Korekty
Uprawa i pielęgnowanie
Działania ochronne
Prace konserwacyjne
Zagadnienia ogólne
Konserwacja biotechnicznych budowli wodnych
Konserwacja biotechnicznych budowli ziemnych

Stateczność biotechnicznych konstrukcji stabilizujących
Skarpa o znacznej stromiźnie 
Stateczność i trwałość konstrukcji
Stateczność ścian oporowych
Trwałość konstrukcji ekoinżynierskich

Planowanie                                                    
Podstawa planowania (wg przepisów niemieckich)                   
Regulacja rzeki - przykład                                       
Przygotowanie dokumentacji
Obliczanie siły unoszenia
Linia znoszenia siły unoszenia
Planowanie wykonawcze
Wykaz robót
Prezentacja planu wykonawczego

Ocena planowania

Bibliografia