Jak czytać zamki. Krótki kurs wiedzy o fortyfikacjach

ISBN 978-83-213-5038-7

Oprawa: miękka, Format: 13,5x16,5 cm, Stron: 256, 2018 r.

Zamki niegdyś dominowały w krajobrazie jako siedziby władców, symbole potęgi, bogactwa i wysokiego statusu; ułatwiały kontrolowanie granic, dróg i brodów. Skupiając się na okresie od X do XVI w. i przybliżając czytelnikowi fortyfikacje na całym świecie, od walijskiego motte-and-bailey do japońskiego hirajiro, książka ta jest źródłem wiadomości o architekturze obronnej i znakomitym przewodnikiem dla zwiedzających. Pomoże odkryć historię zamków i dowiedzieć się, jak średniowieczni budowniczowie radzili sobie z problemami powstającymi podczas wznoszenia, często w niezwykłych miejscach, olbrzymich budowli pełniących jednocześnie funkcje obronne i mieszkalne. Książka Jak czytać zamki przede wszystkim dostarcza podstawowych wiadomości o typach zamków, stylach i materiałach budowlanych, a kolejne jej rozdziały ułatwiają identyfikację poznanych cech w konkretnych architektonicznych elementach – od krenelaży i sklepień, do baszt i mostów zwodzonych – uzbrajając zwiedzających w kluczowe wskazówki, przybliżające im dzieje każdego zamku.

Malcolm Hishlop jest niezależnym konsultantem w zakresie archeologii i architektury obronnej z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w badaniach i interpretacji budowli historycznych. Stiował historię i archeologię na Uniwersytecie Nottingham i obronił pracę doktorską na temat architektonicznych dzieł XIV-wiecznego mistrza budowlanego Johna Lewynaz Durham. Regularnie pisuje teksty na temat średniowiecznych budowli do czasopism akademickich i szczególnie interesuje się procesem projektowania i wznoszenia budowli w wiekach średnich. Opublikował, m.in. książki Medieval Masons (Średniowieczni budowniczowie) w 2000 i 2010 r., John Lewyn of Durham: A Medieval Mason in Practice (John Lewyn z Durham: średniowieczny budowniczy podczas pracy) w 2007 r., i How to Build a Cathedral (Jak zbudować katedrę) w roku 2012.