Konstrukcje metalowe Cz.2

ISBN 978-83-213-4328-0

Oprawa: twarda, Format: 17x24,5 cm, Stron: 568, 2004 r.

W części drugiej omówiono zagadnienia projektowania i wykonania najczęściej wznoszonych obiektów budowlanych, takich jak hale przemysłowe o dużych rozpiętościach, budynki szkieletowe wielokondygnacyjne, konstrukcje z blach oraz budowle typu wieżowe i masztowe. Przedstawiono także zasady projektowania konstrukcji aluminiowych oraz główne zasady, jakimi - w aspekcie projektowania - należy się kierować przy wykonywaniu konstrukcji metalowych. W stosunku do wydania poprzedniego wprowadzono daleko idące zmiany, wynikające przede wszystkim z nowelizacji norm przedmiotowych dotyczących poszczególnych typów konstrukcji.

Nagroda w konkursie na NAJTRAFNIEJSZĄ SZATĘ EDYTORSKĄ KSIĄŻKI NAUKOWEJ w kategorii nauk technicznych (XI WROCŁAWSKIE TARGI KSIĄŻKI NAUKOWEJ marzec 2005 ). Nagroda Ministra Infrastruktury przyznana w lutym 2005 r.

" Część II zawiera w jednym tomie wszystkie najważniejsze obiekty budowlane o konstrukcji metalowej. Stanowi najpoważniejszy, lecz zwięzły, aktualny wykład tego przedmiotu na krajowym rynku wydawniczym i jest godna polecenia stentom wydziałów budownictwa lądowego oraz inżynierom zajmującym się projektowaniem konstrukcji metalowych. Cytowane 143 pozycje literatury oraz liczne normy krajowe i zagraniczne uzupełniają informacje o wiedzy specjalistycznej z tego zakresu."

Zbigniew Mendera INŻYNIER BUDOWNICTWA nr. 3/2005

Spis treści:
Przedmowa
Wykaz ważniejszych oznaczeń 
Wstęp
Hale przemysłowe 

Ogólna charakterystyka hal   
Informacje wstępne   
Transport wewnętrzny w halach przemysłowych                        
Oświetlenie hal 
Dylatacje w konstrukcji hal   
Specyfika obciążeń hal   
Główne ustroje nośne hal   
Informacje wstępne   
Układy konstrukcyjne i schematy statyczne hal jednonawowych   
Układy konstrukcyjne i schematy statyczne hal wielonawowych   
Kształtowanie układów podłużnych hal   
Zasady obliczeń głównych układów nośnych hal   
Elementy dachów hal 
Pokrycia dachów 
Płatwie
Świetliki 
Dźwigary dachowe   
Zasady kształtowania i zalecenia odnośnie stosowania   
Szczegóły konstrukcyjne rozwiązań   
Tory jezdne suwnic   
Ogólna charakterystyka suwnic i torów  
Grupy klasyfikacyjne suwnic i torów   
Wytrzymałość zmęczeniowa belek podsuwnicowych w świetle krajowych norm projektowania   
Podstawy projektowania belek podsuwnicowych Ustalanie obciążeń   
Konstrukcja i obliczanie belek podsuwnicowych  
Konstrukcja tężników belek podsuwnicowych   
Szczegóły konstrukcyjne belek podsuwnicowych Kozły odbojowe  
Tory jezdne suwnic podwieszonych 
Słupy hal 
Informacje wstępne Długości wyboczeniowe   
Konstrukcja słupów hal   
Obliczanie słupów hal   
Stężenia konstrukcji hal   
Rodzaje stężeń i ogólne zasady ich kształtowania   
Stężenia dachowe 
Stężenia ścienne                                     
Inne sposoby stężania konstrukcji hal 
Ściany hal 
Informacje wstępne                                
Ściany ryglowe                                                     
Ściany osłonowe 
Systemy konstrukcyjne hal 

Przekrycia o dużych rozpiętościach 
Informacje wstępne   
Przekrycia z zastosowaniem belek kratownic ram i łuków   
Wytyczne stosowania i zasady projektowania   
Przykłady rozwiązań   
Przekrycia strukturalne   
Charakterystyka przekryć   
Kształtowanie konstrukcji przekryć  
Obliczanie przekryć   
Stany graniczne i niezawodność konstrukcji   
Przekrycia strukturalne o płytowych warstwach zewnętrznych          
Rozwiązania konstrukcyjne przekryć Systemy konstrukcyjne 
Kopuły 
Jednokrzywiznowe powłoki prętowe 
Tarczownice
Przekrycia cięgnowe   
Charakterystyka ogólna   
Schematy przekryć cięgnowych i podstawy obliczania cięgien   
Wiązary cięgnowe   
Przykłady rozwiązań  
Materiały i rozwiązania konstrukcyjne    
Kierunki rozwoju przekryć o dużych rozpiętościach i przykłady obiektów 

Konstrukcje szkieletowe wielokondygnacyjne
Informacje wstępne  
Charakterystyka budynków szkieletowych 
Siły działające na budynki szkieletowe  
Zasady ksztahowaniakonstrukcji   
Systemy statyczno-konstrukcyjne 
Informacje wstępne                                        
System przegubudowy z tężnikami pionowymi w postaci ścian        
System ram płaskich                                 
System ram z płaskimi tężnikami pionowymi                      
System przegubudowy z płaskimi tężnikami pionowymi   
Rozmieszczenie stężeń pionowych i poziomych   
Ustroje trzonowe   
System przegubudowy z usztywnieniami kratowymi złożonymi            
Ustroje powłokowe   
Przykłady rozwiązań   
Konstrukcja budynków szkieletowych                       
Uwagi wstępne                                         
Stropy 
Ściany
Słupy
Zasady obliczania budynków szkieletowych   
Założenia ogólne obliczeń   
Zginanie i skręcanie budynków   
Sprawdzanie stateczności budynków   
Przykład obliczenia tężnika kratowego budynku   
Przybliżone metody obliczania tężników kratowych   
Przykład obliczenia przemieszczeń poziomych i sił w słupach budynków od działania wiatru 

Konstrukcje z blach 
Informacje wstępne                                       
Charakterystyka konstrukcji z blach 
Zbiorniki 
Rodzaje zbiorników   
Zasady obliczania zbiorników   
Zbiorniki cylindryczne pionowe   
Zbiorniki cylindryczne poziome   
Zbiorniki wieżowe na wodę                                   
Zbiorniki kroplokształtne na ciecze   
Niskociśnieniowe zbiorniki na gaz   
Zbiorniki wysokiego ciśnienia        
Zasobniki i silosy 
Uwagi wstępne                                          
Zasobniki o ścianach płaskich 
Zasobniki okrągłe 
Silosy 
Rurociągi 
Zagadnienia ogólne         
Materiały i wyroby stosowane w rurociągach                      
Wartości odchyłek w złączach doczołowych rur                   
Karby spawalnicze w rurociągach                                    
Wyniki badań awarii rurociągu "Przyjaźń" i problem kruchych pęknięć   
Wymiarowanie rurociągów   
Trwałość zmęczeniowa rurociągów 

Budowle typu wieżowego i masztowego
Informacje wprowadzające   
Specyfika obciążeń   
Obciążenia o charakterze statycznym                          
Zagadnienia dynamiczne i zmęczeniowe 
Wieże 
Konstrukcje wież                                
Obliczanie wież 
Maszty 
Konstrukcje masztów   
Obliczanie masztów   
Stateczność trzonu masztu   
Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Wyposażenie masztów          
Konstrukcje wsporcze elektroenergetycznych linii napowietrznych   
Charakterystyka ogólna                         
Konstruowanie i obliczanie                         
Kominy stalowe                               
Charakterystyka ogólna                                       
Klasyfikacja i konstrukcja kominów                      
Specyfika obciążeń i oddziaływań   
Obliczanie kominów wolno stojących   
Obliczanie innych kominów stalowych   
Metryka komina stalowego   
Podpory kolei linowych   
Informacje wstępne  
Podstawowe części podpory 
Obciążenia
Projektowanie słupów kolei linowych   
Warunki sztywności i inne zalecenia konstrukcyjne   
Wyposażenie podpory 

Konstrukcje aluminiowe 
Zakres stosowania konstrukcji aluminiowych   
Wytrzymałości obliczeniowe stopów aluminium   
Połączenia w konstrukcjach aluminiowych                  
Połączenia nitowe i śrubowe 
Połączenia spawane                                   
Inne typy połączeń   
Projektowanie elementów konstrukcyjnych   
Elementy rozciągane i ściskane                   
Elementy zginane   
Kratownice aluminiowe  
Przykłady rozwiązań   
Palmiarnia i cieplarnia roślin tropikalnych
Basen kąpielowy z niecką aluminiową 
Aluminiowe ściany osłonowe 

Wykonawstwo konstrukcji metalowych
Informacje wstępne           
Wykonawstwo warsztatowe konstrukcji metalowych
Organizacja wytwórni konstrukcji   
Operacje warsztatowe
Zmechanizowane linie technologiczne              
Czynności końcowe przed wysyłką konstrukcji                      
Montaż konstrukcji metalowych 
Uwagi wstępne 
Montaż hal 
Montaż budynków wielokondygnacyjnych  
Montaż budowli typu wieżowego i masztowego   
Montaż zbiorników cylindrycznych pionowych   
Montaż zbiorników kulistych