Konstrukcje stalowe z rur

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 59,00 zł

ISBN 93-213-4187-3

Oprawa: miękka, Format: 17 x 24,5 cm, Stron: 384, 2014 [dodruk cyfrowy wydania z 2001 roku],  liczne rysunki i fotografie czarno-białe

W książce omówiono m.in. zakres stosowania, zasady obliczania, projektowania i wykonywania stalowych konstrukcji z rur o przekroju kołowym, prostokątnym i kwadratowym. Metody obliczeń zilustrowano przykładami liczbudowymi, a rozwiązania konstrukcyjne rysunkami oraz opisami obiektów zrealizowanych w Polsce i za granicą. Zamieszczono materiały pomocnicze do projektowania w postaci tablic i nomogramów. Książka jest przeznaczona dla stentów wyższych uczelni technicznych, inżynierów projektantów i wykonawców konstrukcji budowlanych.

Prof. dr inż. Jan Brodka jest specjalistą w dziedzinie konstrukcji stalowych, autorem licznych projektów i publikacji naukowych. Przez wiele lat z powodzeniem łączył obowiązki nauczyciela akademickiego w Politechnikach Warszawskiej, Łódzkiej i Białostockiej z działalnością naukowo-badawczą, m.in. w COBPKM "Mostostal".

Dr inż. Mirosław Broniewicz jest adiunktem w Katedrze Konstrukcji Stalowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Oprócz działalności dydaktycznej zajmuje się projektowaniem konstrukcji stalowych z rur oraz konstrukcji o węzłach podatnych.

Monografia poświęcona współczesnym konstrukcjom budowlanym wykonanym z rur stalowych. Odbiorcami książki będą inżynierowie budowlani, projektanci i wykonawcy konstrukcji stalowych, pracownicy instytutów naukowych oraz stenci wydziałów budowlanych.


Spis treści:
I - WIADOMOŚCI WSTĘPNE
1. Uwagi ogólne
2. Rys historyczny rozwoju konstrukcji z rur
3. Zalety i niedostatki rurowych konstrukcji stalowych
4. Zagadnienia ekonomiczne wytwarzania konstrukcji z rur
5. Ochrona przed korozją
6. Ochrona przed ogniem

II - MATERIAŁY I WYROBY
1. Stal
2. Kształtowniki
3. Właściwości wytrzymałościowe kształtowników
4. Wytwarzania elementów konstrukcji

III - ZASADY OBLICZANIA ELEMENTÓW
1. Uwagi ogólne
2. Obciążenia
3. Modele analizy
4. Elementy obciążone w sposób przeważająco statyczny
- nośność i sztywność
- stateczność miejscowa
- stateczność ogólna
- nośność i sztywność rur wypełnionych betonem

IV - POŁĄCZENIA
1. Uwagi ogólne
2. Wytyczne kształtowania
3. Połączenia spawane
- węzły kratownic płaskich
- węzły kratownic przestrzennych
- węzły belek bezprzekątniowych i ram pełnościennych
4. Połączenia śrubowe
- węzły kratownic płaskich i belek bezprzekątniowych
- węzły kratownic przestrzennych
- węzły ram pełnościennych i kratowych
5. Obliczanie połączeń spawanych
- węzły kratownic płaskich
- węzły kratownic przestrzennych
- węzły belek bezprzekątniowych i ram
6. Obliczanie połączeń śrubudowych
- węzły na blachy czołowe
- styki rur rozciąganych na blachy czołowe
- inne połączenia śrubowe

V - PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW I KONSTRUKCJI
1. Uwagi wstępne
2. Słupy
3. Belki pełnościenne
4. Belki kratowe
5. Belki bezprzekątniowe
6. Przykłady realizacji konstrukcji z rur
- hale przemysłowe
- hale użyteczności publicznej
- budynki mieszkalne i szkolne
- hangary i wiaty
- kładki i pomosty
- estakady
- mosty
- kopuły
- przekrycia siatkowe i strukturalne
- obiekty sportowe
- budynki wielkondygnacyjne
- wieże i maszty
- słupy wsporcze linii napowietrznych
- konstrukcje rozbieralne

VI - PRZYKŁADY OBLICZEŃ
1. Belki kratowe
2. Belki przekątniowe
3. Słupy
4. Ramy

BIBLIOGRAFIA