Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków

ISBN 978-83-213-4460-7

Okładka: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 298, 2007 r.

W książce omówiono m.in. zagadnienia związane z projektowaniem konstrukcji zespolonych wg nowej PN-B-03300. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe powstają w wyniku odpowiedniego połączenia (zespolenia) stalowego elementu konstrukcyjnego z betonem zbrojonym lub sprężonym. W większości przypadków zespolenie oznacza połączenie mechaniczne, które nie zależy od przyczepności lub adhezji na powierzchni styku betonu i stali. W konstrukcjach takich sumują się zalety, a redukują wady konstrukcji składowych, czyli stalowych i betonowych, co stanowi o ich coraz powszechniejszym stosowaniu. Książka jest przeznaczona dla stentów wydziałów budownictwa i architektury wyższych uczelni technicznych oraz dla inżynierów projektantów.

Spis treści:
Od autorów
l. Wprowadzenie
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Definicje
1.3. Podstawowe symbole i oznaczenia
1.4. Materiały
1.4.1. Beton
1.4.2. Stal zbrojeniowa
1.4.3. Stal konstrukcyjna
1.4.4. Blachy profilowane do płyt zespolonych
1.4.5. Łączniki
1.5. Podstawy projektowania
1.5.1. Elementy zginane
1.5.2. Elementy ściskane osiowo i mimośrodowo
1.5.3. Wpływ właściwości materiałów na ich współdziałanie po zespoleniu
1.5.4. Ogólne zasady obliczeń .
1.5.5. Metody analizy konstrukcji

2. Zarys rozwoju konstrukcji zespolonych
2.1. Geneza
2.2. Rozwój rozwiązań konstrukcyjnych
2.2.1. Łączniki
2.2.2. Płyty i belki stropowe
2.2.3. Słupy
2.2.4. Układy stężające .

3. Układy nośne budynków
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Układy grawitacyjne
3.3. Układy stężające

4. Płyty stropowe
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Płyty zespolone z profilowanymi blachami stalowymi
4.2.1. Ogólne zasady projektowania
4.2.2. Charakterystyka wybranych blach stosowanych w Polsce
4.2.3. Obliczanie płyt
4.2.4. Przykłady liczbowe

5. Łączniki
5.1. Wymagania ogólne
5.2. Rodzaje łączników
5.3. Obliczanie łączników sworzniowych z główką i kształtowanie połączeń ścinanych

6. Belki
6.1. Ogólne zasady kształtowania
6.2. Belki pełnościenne
6.2.1. Ogólne zasady projektowania
6.2.2. Obliczanie belek swobodnie podpartych
6.2.3. Przykłady liczbowe
6.2.4. Obliczanie belek ciągłych
6.2.5. Przykład liczbudowy
6.3. Belki ażurowe
6.4. Belki z otworami w środniku
6.4.1. Ogólne zasady projektowania
6.4.2. Obliczanie belek
6.4.3. Przykład liczbudowy
6.5. Belki kratowe
6.5.1. Ogólne zasady projektowania
6.5.2. Obliczanie belek
6.5.3. Przykład liczbudowy

7. Podciągi
7.1. Ogólne zasady projektowania
7.2. Kształtowanie i obliczanie podciągów pełnościennych i z otworami wśrodniku
7.3. Kształtowanie i obliczanie podciągów o konstrukcji ażurowej (stub girder)
7.3.1. Przykład liczbudowy

8. Słupy
8.1. Ogólne zasady projektowania
8.2. Obliczanie nośności słupów metodą uproszczoną
8.2.1. Wymagania
8.2.2. Nośność przekrojów
8.2.3. Smukłość względna
8.2.4. Efektywna sztywność giętna
8.2.5. Wpływ efektów drugiego rzędu i imperfekcje
8.2.6. Nośność słupów ściskanych osiowo
8.2.7. Nośność słupów jednokierunkowo mimośrodowo ściskanych
8.2.8. Nośność słupów dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych
8.3. Warunki wprowadzania obciążeń i zespolenia stali z betonem
8.4. Zalecenia konstrukcyjne
8.5. Obliczanie słupów
8.5.1. Przykłady liczbowe

9. Połączenia belek i podciągów ze słupami
9.1. Uwagi ogólne
9.2. Kształtowanie połączeń
9.3. Zasady obliczania połączeń
9.3.1. Uwagi ogólne
9.3.2. Przykład liczbudowy

10. Przykłady konstrukcji zrealizowanych
10.1. Uwagi ogólne
10.2. First City Tower - Houston (USA)
10.3. Commerzbank - Frankfurt (Niemcy)
10.4. Millennium Tower - Wiedeń (Austria)
10.5. Warsaw Trade Tower - Warszawa
10.6. Bynek dydaktyczny - Częstochowa
10.7. Parkingi wielopoziomowe - Wrocław
10.7.1. Parking przy Centrum Handlowym TGG
10.7.2. Parking przy Hotelu Wrocław

Bibliografia