Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska

ISBN 978-83-213-4485-0

Oprawa: twarda, Format: 27 x 31 cm, Stron: 544, 2008 rok, liczne rysunki czarno - białe i barwne  fotografie 

Bogato ilustrowany, najobszerniejszy zbiór informacji o zabytkach architektury Górnego Śląska, ponad 1760 haseł, 354 rzuty zabytkowych zespołów i obiektów architektonicznych z oznaczeniem etapów ich rozbudowy, 53 plany historyczne centrów miast, 290 kolorowych zdjęć.

  W prezentowanym czytelnikom kolejnym tomie "Leksykonu zabytków architektury" omówione zostały zabytki położone na terenie historycznego Górnego Śląska. Jego skomplikowane dzieje na przestrzeni wieków doprowadziły do podziału na dwa odrębne województwa: opolskie i śląskie. Mimo zniszczeń wojennych, na ich terenie zachowało się - według danych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (stan na 31.12.2006) - 6350 obiektów architektury i zespołów urbanistycznych wpisanych do Rejestru Zabytków Architektury w Polsce (2800 w województwie opolskim i 3350 w województwie śląskim). Spośród nich zespół klasztorny na Jasnej Górze w Częstochowie, komponowany krajobraz kulturowo - przyrodniczy Góry Św. Anny,  podziemna kopalnia r srebronośnych ze sztolnią "Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach zostały zapisane na listę Pomników Historii Rzeczpospolitej Polskiej.

  Spis treści
  Od autora
  Wstęp
  Informacje dla czytelnika
  Województwo opolskie
  Schemat podzialu województwa opolskiego na powiaty i mapy opolskiego
  Województwo śląskie
  Schemat podzialu województwa śląskiego na powiaty i mapy powiatów
  Indeks architektów, artystów i rzemieśników
  Bibliografia
  Zestawienie niemieckich nazw miejscowości