Mechanika konstrukcji. Przykłady obliczeń

ISBN 83-213-4089-X 

Oprawa: broszurowa, Format: 24x17 cm, Stron: 368, 2004 r.

 W podręczniku podano podstawowe wiadomości dotyczące obliczeń statycznych i projektowania elementów i konstrukcji obiektów budowlanych. Objaśnienia oraz przykłady obejmują: wyznaczanie obciążeń elementów i konstrukcji najczęściej występujących w praktyce, zastosowanie metod statyki wykreślnej, określanie sił wewnętrznych w prętach kratownic, belkach, ramach, łukach, układach cięgnowych i powierzchniowych, geometryczną charakterystykę figur płaskich, a także projektowanie elementów rozciąganych, ściskanych osiowo i mimośrodowo, zginanych, ścinanych i skręcanych. Książka jest przeznaczona dla stentów wydziałów architektury i budownictwa oraz projektantów.

Spis treści:
PRZEDMOWA

ZASADY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI
Definicje pojęć i etapy projektowania
Obciążenia w budownictwie
Przykłady zestawiania obciążeń

STATYKA WYKREŚLNA I ANALITYCZNA
Pojęcia podstawowe
Równoległe przesuwanie sił
Składanie i rozkładanie sił
Warunki równowagi układów sił
Przykłady do samodzielnego rozwiązania

UKŁADY PRĘTOWE STATYCZNIE WYZNACZALNE
Geometryczna niezmienność i statyczna wyznaczalność układów prętowych
Reakcje podpór układów prętowych
Siły wewnętrzne w układach prętowych
Belki proste Belki wieloprzęsłowe przegubowe
Ramy statycznie wyznaczalne Łuki statycznie wyznaczalne
Przykłady do samodzielnego rozwiązania

KRATOWNICE STATYCZNIE WYZNACZALNE
Zasady kształtowania kratownic
Metody wykreślne wyznaczania sił w prętach kratownic
Metody analityczne wyznaczania sił w prętach kratownic
Przykłady do samodzielnego rozwiązania

GEOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA FIGUR PŁASKICH
Środek ciężkości i momenty statyczne przekrojów
Momenty bezwładności przekrojów
Wskaźniki wytrzymałości na zginanie i promienie bezwładności krojów
Przykłady do samodzielnego rozwiązania

ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE OSIOWE
Naprężenia i odkształcenia
Wymiarowanie przekrojów
Ustroje statycznie niewyznaczalne
Przykłady do samodzielnego rozwiązania

ŚCINANIE
Wiadomości ogólne
Połączenia spawane
Połączenia śrubowe
Połączenia elementów drewnianych
Przykłady do samodzielnego rozwiązania

ZGINANIE PROSTE
Wiadomości ogólne
Naprężenia w przekrojach
Wymiarowanie przekrojów
Przemieszczenia
Metoda całkowania równania różniczkowego
Metoda obciążeń wtórnych
Przykłady do samodzielnego rozwiązania

WYTRZYMAŁOŚC ZŁOŻONA
Zginanie ukośne
Rozciąganie i ściskanie mimośrodowe
Przykłady do samodzielnego rozwiązania

SKRĘCANIE
Siły wewnętrzne, naprężenia i odkształcenia
Wymiarowanie przekrojów
Przykłady do samodzielnego rozwiązania

WYBOCZENIE
Wiadomości ogólne
Wymiarowanie prętów drewnianych
Wymiarowanie prętów stalowych
Przykłady do samodzielnego rozwiązania

UKŁADY PRĘTOWE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE
Belki jednoprzęsłowe
Belki ciągłe
Metoda trzech i czterech momentów
Metoda Crossa
Zastosowanie tablic Winkiera
Ramy Metoda Crossa
Metoda sił Metody przybliżone
Układy cięgnowe
Przykłady do samodzielnego rozwiązania

UKŁADY POWIERZCHNIOWE
Płyty i ruszty
Kopuły
Powłoki
Tarczownice

TABLICE POMOCNICZE
Współczynnik obciążenia do wybranych obciążeń
Wartości charakterystyczne ciężaru objętościowego niektórych materiałów i elementów bo~lanych
Wartości charakterystyczne ciężaru jednostkowego wybranych pokryć dachowych oraz podłóg i posadzek
Wartości charakterystyczne ciężaru własnego konstrukcji niektórych stropów
Wartości charakterystyczne wybranych obciążeń zmiennych technologicznych rozłożonych równomiernie
Geometryczne charakterystyki figur płaskich
Wytrzymałości obliczeniowe i średnie współczynniki sprężystości drewna sosnowego i świerkowego o wilgotności 15 %
Właściwości mechaniczne blach, kształtowników i prętów z wybranych gatunków stali
Współczynniki wyboczeniowe qJ prętów drewnianych
Współczynniki wyboczeniowe qJ prętów stalowych w zależności od smukłości względnej I = A/Ap
Dane dotyczące ustalania krzywej wyboczeniowej
Reakcje, momenty zginające i największe ugięcia belek jednoprzęsłowych
Współczynniki do obliczania momentów zginających, reakcji, sił poprzecznych oraz ugięć belek ciągłych o stałej rozpiętości przęseł
Współczynniki do obliczania największych momentów zginających w płytach prostokątnych od obciążenia rozłożonego równomiernie Współczynniki do określania obciążeń i momentów zginających w belkach stropów kasetonowych odobciążenia rozłożonego równomiernie
Rama jednonawowa parterowa statycznie niewyznaczalna
Rama dwunawowa parterowa statycznie niewyznaczalna
Rama trzynawowa parterowa statycznie niewyznaczalna
Dach jętkowy
Łuk trójprzegubudowy
Łuk dwuprzegubudowy paraboliczny o zmiennym przekroju poprzecznym
Łuk bezprzegubudowy paraboliczny o zmiennym przekroju poprzecznym
Łuk bezprzegubudowy kołowy o stałym przekroju poprzecznym
Dwuteowniki zwykłe
Dwuteowniki równoległościenne IPE
Ceowniki zwykłe
Kątowniki równoramienne
Rury stalowe okrągłe
Rury stalowe kwadratowe
Reakcje wtórne
Wartości całek (mnożenie wykresów)

WYKAZ PIŚMIENNICTWA