Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 61,95 zł

ISBN 978-83-212-4225-2

Oprawa: twarda, Format: 24x17 cm, 2003 r., Stron: 512, Ilustracji 521

Autor omawia w książce zagadnienia dotyczące realizacji budynków mieszkalnych mało- i średniokubaturowych oraz wielorodzinnych, a także hal przemysłowych, sportowych, widowiskowych, obiektów sakralnych itp. Wiele uwagi poświęcił nowoczesnym materiałom budowlanym, a także systemowym rozwiązaniom konstrukcyjnym, w tym stosowanym w USA, Kanadzie i krajach Europy Zachodniej.
Podręcznik przeznaczony jest dla stentów wydziałów budownictwa i architektury wyższych uczelni technicznych oraz dla projektantów.


Spis treści:

WSTĘP 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH
KONSTRUKCJI NOŚNYCH
      
Podział elementów i systemów konstrukcyjnych z uwagi na pracę statyczną  
Charakterystyka wybranych konstrukcji nośnych   
Ustroje belkowe  I 
Ustroje kratowe płaskie   
Ustroje kratowe przestrzenne (struktury)   
Ustroje łukowe   
Konstrukcje ramowe   
Płyty, tarcze, tarczownice 
Powłoki
Kopuły 
Konstrukcje cięgnowe                          
Przekrycia membranowe 
Konstrukcje pneumatyczne 

BUDYNKI MAŁO- I ŚREDNIOKUBATUROWE Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH 
Wiadomości wstępne   
Wymagania i zalecenia ogólne   
Drewno naturalne, materiały drewnopochodne i drewno przetworzone   
Zasady projektowania elementów jednolitych i zespolonych wg PN-B- I : 
Podstawowe właściwości sprężysto-wytrzymałościowe drewna i materiałów drewnopochodnych 
Klasy użytkowania konstrukcji 
Sprawdzenie stanów granicznych nośności 
Łączniki 
Budynki drewniane o konstrukcji nawiązującej do rozwiązań tradycyjnych 
Budynki z lekkim szkieletem drewnianym   
Charakterystyka konstrukcyjna budynków 
Fundamenty
Ściany 
Stropy 
Dachy i stropodachy 
Pokrycia dachowe                             
Schody drewniane 

BUDYNKI MAŁO- I ŚREDNIO KUBATUROWE ZE ŚCIANAMI Z INNYCH MATERIAŁÓW
Wiadomości wstępne 
Fundamenty 
Konstrukcje ścian budynków                            
Klasyfikacja i podstawowe wymagania  
Ściany z elementów ceramicznych łączonych zaprawą  
Ściany z elementów ceramicznych (bez zaprawy)   
Prefabrykowane ściany z cegły ceramicznej   
Ściany z betonu komórkowego                    
Ściany z pustaków i bloczków betonowych   
Ściany z elementów gipsowych  
Ściany z elementów silikatowych   
Ściany z bloczków pumeksowych   
Ściany z ziemi   
Nadproża okienne i drzwiowe   
Obliczanie konstrukcji murowych niezbrojonych wg PN-B-:    
Rodzaje i kategorie elementów murowych   
Wytrzymałość elementów murowych na ściskanie   
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie   
Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie   
Wymiarowanie konstrukcji murowych 
Stropy
Charakterystyka stropów, klasyfikacja i wymagania   
Stropy drewniane   
Stropy na belkach stalowych   
Stropy żelbetowe gęstożebrowe monolityczne  
Stropy żelbetowe gęstożebrowe z belkami prefabrykowanymi     
Stropy gęstożebrowe z lekkimi belkami kratownicowymi   
Stropy żelbetowe sprężone   
Stropy o konstrukcji płytowej   
Stropy zespolone stalowo-betonowe   
Obliczenia konstrukcyjne stropów 
Dachy 
Stropodachy 
Schody 

BUDYNKI WIELORODZINNE I INNE WIELOKONDYGNACYJNE 
Uwagi ogólne 
Budynki ze ścianami murowanymi   
Budynki o konstrukcji żelbetowej monolitycznej   
Budynki żelbetowe prefabrykowane   
Budynki o konstrukcji ścianowej   
Budynki o żelbetowej konstrukcji szkieletowej  
Budynki ze szkieletem stalowym   
Prefabrykowane konstrukcje szkieletowe z drewna klejonego warstwowo

SYSTEMY WZNOSZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MAŁYCH WIELORODZINNYCH    
Wiadomości wstępne   
Budynki z prefabrykatów żelbetowych   
Budynki z prefabrykatów betonowych z wypełniaczami organicznymi   
Budynki z prefabrykatów betonowych z wypełniaczami nieorganicznymi  
Budynki z prefabrykatów betonowych z różnorodnymi wypełniaczami   
Budynki z siatkobetonu   
Budynki z betonu komórkowego   
Budynki z elementów gipsowych   
Budynki z bloczków wapienno-piaskowych   
Budynki z elementów z tworzyw sztucznych               
Budynki z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych  
Budynki z lekkim szkieletem stalowym             

BUDYNKI HALOWE I OBIEKTY O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU 
Kształtowanie budynków halowych                
Systemy konstrukcyjno-montażowe obiektów halowych   
Hale o konstrukcji z drewna klejonego   
Drewno klejone - właściwości techniczne i wymagania  
Przykłady realizacji budynków halowych z drewna klejonego warstwowo 
Hale o konstrukcji stalowej  
Hale przekryte konstrukcjami drewniano-stalowymi   
Przykłady realizacji   
Obliczanie ustrojów drewniano-stalowych  
Hale o konstrukcji żelbetowej  
Hale o konstrukcji stalowo-żelbetowej  
Hale z przekryciem namiotowym (błonowym) z tkanin syntetycznych  
Hale z przekryciem pneumatycznym  
Hala sportowa wykuta w skale 
Obiekty sakralne i o specjalnym przeznaczeniu 

ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   
Okna  
Wiadomości wstępne  
Okna drewniane   
Okna z tworzyw sztucznych 
Okna stalowe 
Okna ze stopu aluminium 
Drzwi 
Wiadomości wstępne   
Drzwi i bramy drewniane   
Drzwi metalowe   
Drzwi ze stopu aluminium   
Drzwi z tworzyw sztucznych   
Drzwi szklane 
Ściany działowe 
Charakterystyka ogólna   
Ściany działowe w budownictwie tradycyjnym   
Ściany działowe z płyt gipsowych   
Ściany działowe ze szkieletem drewnianym   
Ściany działowe ze szkieletem z profili stalowych   
Sufity podwieszone   
Podłogi i posadzki   
Wiadomości ogólne   
Podkłady pod posadzki   
Posadzki drewniane    
Posadzki z materiałów mineralnych   
Posadzki z tworzyw sztucznych   
Okładziny schodów  
Okładziny ścienne   
Okładziny ścienne wewnętrzne   
Okładziny zewnętrzne 
Tynki
Powłoki malarskie 

OCHRONA BUDOWLI 
Ochrona cieplna 
Materiały do ocieplania budynków   
Metody ocieplania budynków   
Ocieplanie murowanych i betonowych ścian zewnętrznych płytami styropianowymi   
Ocieplanie murowanych i betonowych ścian zewnętrznych
wełną mineralną                                     
Ocieplanie ścian budynku lamelowanymi płytami z wełny mineralnej   
Ocieplanie ścian budynków płytami Herakteta C-   
Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków wielkopłytowych  
Ocieplanie ścian budynków drewnianych   
Syntetyczna ocena systemów ociepleń ścian budynków   
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła zewnętrznych ścian warstwowych   
Ocieplanie dachów   
Ocieplanie poddaszy   
Ocieplanie podłóg w piwnicy   
Ochrona przeciwwilgociowa                            
Izolacje podziemnych części budowli   Izolacje tarasów   
Izolacje w pomieszczeniach mokrych   
Ochrona przeciwdźwiękowa   
Materiały i ustroje dźwiękochłonne  
Zabezpieczenia izolujące od dźwięków powietrznych   
Zabezpieczenia izolujące od dźwięków erzeniowych  
Wymagania ogólne dotyczące ochrony przed przenikaniem dźwięków i drgań przez ściany i stropy    Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej lekkich ścian szkieletowych    Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej lekkich drewnianych konstrukcji stropowych   Najbardziej uciążliwe źródła hałasu w budownictwie uprzemysłowionym wielorodzinnym                       
Zabezpieczenia przed hałasem komunikacyjnym
Ochrona przed ogniem
Uwagi ogólne 
Ochrona przeciwogniowa konstrukcji drewnianych   
Ochrona przeciwogniowa konstrukcji metalowych  
Ochrona przed korozją  
Zabezpieczanie drewna budowlanego przed korozją biologiczną   
Zabezpieczanie stali przed korozją   
Zabezpieczanie powierzchniowe konstrukcji betonowych
przed korozją 

Bibliografia