Stalowe budynki halowe

ISBN 978-83-213-4314-3

Oprawa miękka, Format 24x17 cm, Stron 344, rok wydania 2012 (2014 r. dodruk cyfrowy)

Książka przeznaczona dla stentów wydziałów budownictwa wyższych uczeni technicznych, dla inżynierów projektantów oraz wykonawców konstrukcji stalowych.W książce kompleksowo przedstawiono zagadnienia kształtowania, obliczania i konstruowania hal stalowych. W usystematyzowany sposób podano wiadomości teoretyczne i zalecenia praktyczne dotyczące projektowania tego typu budowli według PN-90/B-03200 i Eurokodu 3, z uwzględnieniem wyników najnowszych badań światowych i doświadczeń własnych autora.

Spis treści:
Przedmowa

Kształtowanie ustrojów nośnych hal
Wiadomości ogólne o konstrukcjach hal stalowych
Wymiary geometryczne hal
Dylatacje konstrukcji hal
Budowa strukturalna i ksztahowanie szkieletu nośnego hal stalowych
Kształtowanie poprzecznych ustrojów nośnych hal stalowych
Kształtowanie stężeń hal stalowych
Wprowadzenie
Stężenia połaciowe poprzeczne dachów hal
Stężenia połaciowe podłużne dachów hal
Stężenia pionowe podłużne kratowych dachów hal
Pionowe stężenia podłużne słupów hal
Stężenia poziome ścian szczytowych i podłużnych
Rysunki hali o konstrukcji stalowej
Wprowadzenie
Rysunki schematyczne
Rysunki zestawieniowe i montażowe
Rysunki robocze
Wybrane przykłady systemowych rozwiązań konstrukcji hal stalowych

Obciążenia budynków halowych
Ocena bezpieczeństwa w metodzie stanów granicznych
Częściowe współczynniki bezpieczeństwa obciążeń
Zestawienie, zebranie i kombinacja obciążeń
Obciążenia stałe
Obciążenie śniegiem
Obciążenie wiatrem
Obciążenie suwnicami

Obudowa ścian i dachów hal
Wprowadzenie
Blachy fałdowe
Płyty warstwowe
Świetliki

Konstrukcje wsporcze obudowy ścian i dachu hali
Wprowadzenie
Płatwie
Konstrukcje nośne ścian

Obliczenia statyczne ustrojów nośnych hal
Wprowadzenie
Nośność graniczna elementów krytycznych i konstrukcji
Nośność graniczna przekrojów prętów
Ścieżki równowagi granicznej prętów
Ścieżki równowagi granicznej węzłów
Ścieżki równowagi granicznej konstrukcji prętowych
Wyznaczenie sił wewnętrznych i przemieszczeń głównych ustrojów nośnych hal
Wyznaczenie sił wewnętrznych w stężeniach
Wprowadzenie
Obliczenia statyczne stężeń połaciowych poprzecznych
Obliczenia statyczne stężeń połaciowych podłużnych
Obliczenia statyczne pionowych podłużnych stężeń dachów
Obliczenia statyczne pionowych stężeń podłużnych słupów hal
Obliczenia statyczne stężeń wiatrowych ścian

Wymiarowanie i konstruowanie słupowo-kratowych układów poprzecznych hal
Płaskie kratownice dachowe
Wprowadzenie
Ksztahowanie parametrów geometrycznych kratownic
Określenie sił wewnętrznych w prętach kratownic
Długości wyboczeniowe i smukłości prętów kratownicy
Przekroje poprzeczne prętów kratownic
Sprawdzenie stanu granicznego nośności i użytkowania kratownic
Konstruowanie węzłów i styków kratownic płaskich
Słupy główne układów poprzecznych hal
Wprowadzenie
Schematy statyczne słupów
Kształtowanie geometryczne słupów głównych hal
Długości wyboczeniowe i smukłości słupów głównych hal
Sprawdzenie stanu granicznego nośności trzonu słupów
Konstruowanie słupów głównych hal
Konstrukcja stężeń dachów i słupów hal

Wymiarowanie i konstruowanie pełnościennych układów poprzecznych hal
Wprowadzenie
Pełnościenne rygle dachowe
Kształtowanie poprzeczne i podłużne rygli pełnościennych
Sprawdzanie stanu granicznego nośności pełnościennego rygla dachowego
Sprawdzenie stanu granicznego użytkowania pełnościennego układu poprzecznego
Naroża ram pełnościennych
Wytężenie naroży ram pełnościennych
Konstrukcje naroży ram pełnościennych
Śrubowe styki montażowe ram pełnościennych
Wprowadzenie
Obliczanie śrubudowych styków doczołowych i zakładkowych
Konstruowanie śrubudowych styków montażowych ram pełnościennych

Bibliografia