SZTUKA POLSKA. Tom 1 Romanizm

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-213-4365-5

Oprawa: twarda, złocony tytuł i grzbiet, Format: 30x23 cm, Stron: 368,  2005 r; 380 ilustracji, papier kredowy

Ośmiotomowa SZTUKA POLSKA, stanowiąca kontynuację znakomitego cyklu SZTUKA ŚWIATA, poświęcona jest dziejom architektury, malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego i innych dziedzin działalności artystycznej. Pierwszy tom przedstawiający sztukę przedromańską i romańską (do połowy XII wieku), uwzględnia najnowsze wyniki badań archeologicznych, które nakazują rewizję wielu zakorzenionych poglądów.

Kolejne tomy będą prezentowały:
- gotyk
- renesans i manieryzm [XVI wiek]
- wczesny i dojrzały barok [XVII wiek]
- późny barok, rokoko i klasycyzm [XVIII wiek]
- sztukę XIX wieku
- sztukę lat 1900-1945
- sztukę lat 1945-2005

Spis treści:
Słowo wstępne
Uwarunkowania historyczne i geograficzne

Architektura
Architektura przedromańska do 1038 roku
Budowle centralne Palatia
Bazyliki katedralne
Kościoły na grodach i podgrodziach
Benedyktyni eremici

Architektura romańska, lata 1039-1202
Architektura benedyktynów od czasów Kazimierza Odnowiciela
Odbudowa katedr w Poznaniu i Gnieźnie.
Kościół św. Gereona w Krakowie
Romańskie budowle centralne
Druga katedra wawelska i budowle z kręgów nadreńsko-mozańskich
Budowle orientacji dolnosaskiej i turyńskiej
Kościoły książęce i możnowładcze

Architektura późnoromańska i okresu przejściowego do połowy XIII wieku
Nowa katedra w Kamieniu Pomorskim i przebudowy katedr dawniejszych
Bazyliki emporowe typu nadreńskiego
Palatia i kaplice dworskie, kościoły grodowe, kasztelańskie i rycerskie
Miejskie i wiejskie kościoły parafialne
Architektura cystersów
Najwcześniejsze budowle zakonów żebraczych i rozprzestrzenianie się architektury ceglanej w Polsce

Rzeźba w kamieniu i drewnie
Relief ornamentalny
Figuralna rzeźba z kręgu langwedocko-burgundzkiego i lotaryńsko-mozańskiego
Rzeźba kierunku włoskiego
Zespół rzeźb strzelneńskich, geneza, znaczenie i oddziaływanie
Zespół rzeźb w Trzebnicy i bamberskie źródła jego stylu
Kamienne i drewniane rzeźby Madonny tronującej
Ornament cysterski

Malarstwo
Malarstwo ścienne i posadzka wiślicka
Malarstwo miniaturowe

Rzemiosło artystyczne
Odlewy metalowe
Drzwi brązowe
Drzwi płockie
Drzwi gnieźnieńskie
Prace złotnicze
Dzieła złotnicze zaginione
Kielichy i pateny
Relikwiarz włocławski
Kadzielnica z Trzebnicy
Insygnia biskupie
Diademy św. Kingi i "szklanki" św. Jadwigi

Konkluzje
Tablica chronologiczna
Bibliografia
Indeks