Trwałość konstrukcji betonowych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 24x16,5 cm, Stron: 98, 1997 r., tłumaczenie ze szwedzkiego

Książka stanowi przegląd najczęstszych przyczyn uszkodzeń zbrojonych konstrukcji betonowych oraz sposobów ich zapobiegania. Największą uwagę zwrócono na uszkodzenia spowodowane mrozem i korozją zbrojenia. Omówiono także wpływ cynników chemicznych występących w środowisku naturalnym. W wielu przypadkach podano sposoby określania trwałości konstrukcji.

Książka przedstawia w sposób bardzo przystępny i przejrzysty (zamieszczono liczne wykresy) ważne i skomplikowane zagadnienia. Jest ona przeznaczona dla szerokiego kręgu Czytelników.

Spis treści:

Wstęp 
Działanie mrozu 
Uszkodzenia spowodowane mrozem bez ziału soli  
Uszkodzenia spowodowane mrozem z ziałem soli  
Ochrona powierzchniowa przed działaniem mrozu                       
Ukształtowanie konstrukcji                                            

Korozja zbrojenia                                                  
Wiadomości ogólne  
Korozja zbrojenia spowodowana karbonizacją                           
Przebieg karbonizacji  
Przebieg korozji w skarbonizowanym betonie                        
Korozja zbrojenia spowodowana chlorkami  
Przenikanie chlorków Warunki wystąpienia korozji  
Obliczanie okresu trwałości - wymagana otulina  
Przebieg korozji zapoczątkowanej chlorkami                         
Dodatkowe zabezpieczenia zbrojenia przed korozją 

Korozja siarczanowa 

Korozja w środowisku soli 

Korozja w środowisku wody morskiej 

Korozja w środowisku kwaśnym                                          

Wypłukiwanie 

Reakcja cementu z kruszywem 

Literatura