Vademecum budowlane

ISBN 978-83-213-4250-4

Oprawa: twarda, Format: 23,5x16,5 cm, Stron: 1232, Ilustracji: 1487, Tablic: 538, 2001 r. dodruk cyfrowy 2015 r.


Dodruk cyfrowy VADEMECUM BUDOWLANEGO, uniwersalnego kompendium wiedzy ze wszystkich dziedzin i specjalności budownictwa ogólnego, wydanego po raz pierwszy w 2001. Jest to uniwersalne kompendium wiedzy ze wszystkich dziedzin i specjalności budownictwa ogólnego. Stanowi wszechstronne źródło informacji o prawie budowlanym i przepisach szczegółowych, kosztorysowaniu, przetargach i umowach budowlanych, organizacji przedsiębiorstw, materiałach budowlanych, konstrukcjach budynków, zasadach konstruowania i wymiarowania elementów, ochronie budynków (cieplnej, akustycznej, przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, antykorozyjnej, przeciwpożarowej), instalacjach (centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych), maszynach i urządzeniach, organizacji, planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu robót oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru wszelkiego rodzaju robót budowlanych. Praca jest przeznaczona dla inżynierów i techników budowlanych, właścicieli i pracowników firm budowlanych zajmujących się projektowaniem, organizowaniem, kierowaniem, realizacją i nadzorem budowlanym. Może być przydatna dla stentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych i uczniów średnich szkół budowlanych. Wydanie drugie, zmienione i zaktualizowane.


Spis treści:
- Informacje podstawowe

- Podstawy prawne budownictwa
- Organizacja przedsiębiorstw budowlanych
- Ceny, koszty, kosztorysy, przetargi, umowy
- Materiały budowlane
- Podstawowe elementy budynków i ich konstrukcje
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Zasady projektowania i wymiarowania elementów konstrukcji budynków
- Ochrona budowli
- Instalacje i urządzenia techniczne w budynkach
- Planowanie i organizacja budowy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
- Informacje uzupełniające: spis aktów wykonawczych, wykaz norm do obowiązkowego stosowania
- Prezentacje: ITB, CEBET, INSTAL, Stowarzyszenie Producentów Betonu, AMPLUS, PERI