Zagrożenia biologiczne w budynku

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 49,00 zł

ISBN 83-213-4117-9

Oprawa: twarda, Format: 23,5x17 cm, Stron: 252, 1998 r.

Wyczerpujący opis zagrożeń biologicznych w obiektach budowlanych i sposobów zapobiegania im. Książka przeznaczona dla projektantów, stentów uczelni technicznych i wszystkich, którzy chcą mieszkać i pracować w zdrowych pomieszczeniach.

Spis treści:
Wstęp
Bynek - wybrane zagadnienia  
Wprowadzenie       
Definicja biologii budynku  
Mikroklimat budynków mieszkalnych   
Dane ogólne         
Parametry powietrza wewnętrznego  
Wilgoć w budynkach         
Kondensacja pary wodnej w pomieszczeniach budynków

Drobnoustroje w przestrzeni zabudowanej   
Wprowadzenie       
Charakterystyka bakterii  
Charakterystyka grzybów  
Dane ogólne    
Identyfikacja grzybów pleśniowych   
Drobnoustroje w powietrzu budynku  
Dane ogólne          
Grzyby w powietrzu atmosferycznym zewnętrznym   
Grzyby w powietrzu budynków mieszkalnych    
Mikotoksyny w powietrzu budynków mieszkalnych  
Bakterie w powietrzu budynków mieszkalnych    
Normy jakości powietrza pod względem mikrobiologicznym 

Mikrobiologiczny rozkład materiałów budowlanych   
Wprowadzenie               
Wyroby z drewna i materiałów drewnopodobnych   
Dane ogólne         '   
Objawy i przyczyny zagrzybienia drewna w budynkach   
Gatunki grzybów niszczących drewno konstrukcyjne i materiały drewnopochodne               
Środki grzybobójcze do ochrony drewna budowlanego   
Metody impregnacji drewna budowlanego     l
Odgrzybianie budynku  Wytwory papiernicze
Tapety 
Papy dachowe
Płyty gipsowo-kartonowe 
Włókna, tkaniny i wyroby z surowców naturalnych i chemicznych 
Dane ogólne
Bawełna 
Włókna łykowe 
Wełna 
Włókna sztuczne 
Włókna i tkaniny syntetyczne
Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu 
Wykładziny dywanowe 
Farby, lakiery i kleje  
Dane ogólne 
Mikrobiologiczny rozkład materiałów malarskich
Mikrobiologiczny rozkład powłok malarskich
Tworzywa sztuczne i guma
Dane ogólne 
Polichlorek winylu  Poliuretany
Ogólna klasyfikacja odporności tworzyw sztucznych względem drobnoustrojów  
Uszczelki gumowe 
Lepiszcza bitumiczne i wyroby z nich 
Zwalczanie pleśni w pomieszczeniach mieszkalnych

Korozja materiałów budowlanych inicjowana przez drobnoustroje
Wprowadzenie    
Cegła i zaprawy murarskie
Betony  Kamienie
Szkło
Metale 
Dane ogólne 
Korozja rur i kształtek stalowych i żeliwnych inicjowana przez bakterie   " 
Korozja rur i kształtek z miedzi w instalacjach wody ciepłej i zimnej inicjowana przez drobnoustroje    

Korozja biologiczna powodowana przez glony, porosty, mszaki i rośliny nasienne
Wprowadzenie 
Glony
Porosty 
Mszaki 
Rośliny nasienne
Dane ogólne                 
Szkody wyrządzone w budynkach przez rośliny nasienne  
Rośliny pnące na ścianach domów

Fauna budynku             
Wprowadzenie    
Fauna w budynkach ogrzewanych okresowo   
Fauna w budynkach ogrzewanych centralnie  
Zewnętrzne powierzchnie budynków   
Fauna o znaczeniu parazytologicznym i sanitarnym   Dane ogólne   
Roztocze   Rybik cukrowy   Karaczan   
Pluskwa domowa  
Mrówka faraona  
Mucha domowa  
Podsumowanie  
Owady niszczące drewno budowlane   
Dane ogólne   
Spuszczel pospolity   
Kołatek domowy    
Inne szkodniki drewna   
Środki owadobójcze do zwalczania owadów w drewnie  
Owady w księgozbiorach domowych   
Gryzonie w budynkach        
Ptaki i nietoperze w przestrzeni zabudowanej  
Zwierzęta domowe - nasi ulubieńcy 

Człowiek w budynku         
Wprowadzenie          
Schorzenia człowieka związane z przebywaniem w budynkach  
Dane ogólne                
Objawy przewlekłych nieswoistych chorób układu oddechowego  
Schorzenie związane ze stosowaniem urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjno-nawilżających           
Schorzenie zwane zespołem "złego" budownictwa   
Wpływ mikotoksyn na człowieka     
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane czynnikami fizycznymi i chemicznymi    
Dane ogólne          
Działanie pola elektromagnetycznego  
Szkodliwy wpływ hałasu      
Działanie substancji promieniotwórczych zawartych w glebie i nieorganicznych materiałach budowlanych    
Zanieczyszczenia chemiczne szkodliwe dla zdrowia lzi w budynkach mieszkalnych   

Zarys profilaktyki w zakresie ochrony przed szkodnikami biologicznymi
   
Wprowadzenie                   
Ochrona przed zawilgoceniem budynków         
Prawidłowa wilgotność powietrza wewnętrznego jako ochrona przed grzybami                   
Dane ogólne               
Dolne granice wilgotności względnej powietrza dla grzybów   
Pomiar wilgotności względnej powietrza w budynkach mieszkalnych  
Zabezpieczenie budynku przed występowaniem grzybów pleśniowych według Instytutu Techniki Budowlanej          
Zapobieganie rozwojowi owadów w budynkach mieszkalnych

Wykaz piśmiennictwa                 
Skorowidz nazw łacińskich organizmów żywych występujących w budynkach 
Skorowidz rzeczowy