Zrozumieć architekturę. Ilustrowany leksykon

ISBN 978-83-213-4799-8

Oprawa: miękka, Format: 21x27 cm, Stron: 176, 2013 r.


Niniejszy leksykon stanowi jedyny w swoim rodzaju ilustrowany przewodnik po świecie architektury. Każdy typ budowli został opisany w przystępny sposób i zaprezentowany za pomocą wielu zdjęć i szczegółowych rysunków. Przedstawione są wszystkie główne rodzaje obiektów architektonicznych, od katedr do wysokościowców, i najważniejsze style, w których je projektowano od czasów antyku do współczesności. Pokazano zarówno różne typu konstrukcji, jak i najczęściej stosowane materiały i charakterystyczne detale.

Książka zawiera również obszerny słownik terminów architektonicznych.

 

Spis treści:

ROZDZIAŁ 1 KATEGORIE OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH 

Świątynia klasyczna
Fasada

Szerokość fasady
Interkolumnium
Rodzaje
Wnętrze

Katedra średniowieczna
Fasada zachodnia

Fasada połniowego ramienia transeptu
Plan
Przekrój
Wyposażenie

Kościół renesansowy
Wygląd zewnętrzny

Plan
Wnętrze

Kościół barokowy
Wygląd zewnętrzny

Plan
Wnętrze

Budowle obronne
Zamek wieżowy

Zamek o układzie koncentrycznym
Wygląd zewnętrzny

Rezydencje i wille

Budynki w pierzejach ulic

Budynki użyteczności publicznej

Budynki nowoczesne

Wysokościowce

 

ROZDZIAŁ 2 KONSTRUKCJE

Kolumny i filary
Rodzaje

Porządki klasyczne
Głowice nieklasyczne

Łuki
Elementy

Łuki półkoliste
Łuki ostre
Inne formy łuku
Rodzaje

Konstrukcje nowoczesne
Beton
Stal
Formy budowli

 

ROZDZIAŁ 3 ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

Wykończenie ścian i elewacji
Kamień

Najczęściej stosowane rodzaje kamienia
Powierzchnie
Boniowanie i rustyka
Cegła
Układ
Wątki
Spoiny
Rodzaje
Drewno
Dachówki i płyty ceramiczne
Beton i tynk
Szkło
Metal i materiały syntetyczne
Artykulacja murów budowli i jej elementy
Artykulacja powierzchni
Podstawowe profile
Ornamenty i elementy dekoracyjne

Okna i drzwi
Rodzaje
Obramienia otworów
Obramienia klasyczne
Rodzaje naczółków
Obramienia gotyckie
Elementy maswerku
Rodzaje maswerku
Najczęściej spotykane formy okien
Okna wykuszowe i balkony
Okna dachowe
Najczęściej spotykane formy drzwi

Dachy
Rodzaje dachówek i pokryć dachowych
Dachy dwuspadowe
Rodzaje szczytów
Hełmy wieżowe, wieżyczki i iglice
Rodzaje
Kopuły
Wygląd zewnętrzny
Wnętrze
Rodzaje
Konstrukcje
Więźby dachowe
Sklepienia
Rodzaje sklepień żebrowych

Schody i windy
Elementy schodów

Rodzaje schodów
Windy i schody ruchome

Słownik
Indeks

Prawa do zdjęć
Podziękowania