Europejskie stolice kultury. Wybrane zagadnienia

ISBN 978-83-7977-274-2

Oprawa: miękka,  Format: 17x24 cm, Stron: 172, 2017 r.

Monografia jest zbiorem stiów przedstawiających wybrane zagadnienia kreowania tzw. stolic kultury poprzez pryzmat zagadnień architektoniczno-urbanistycznych, ujmujących badane tematy syntetycznie bądź problemowo. Opracowanie ma charakter oryginalny i jest rezultatem interdyscyplinarnych kierunków badawczych. Pragnieniem autorów jest, aby książka ta przyczyniła się do pogłębienia wiedzy na temat związków zagadnień historyczno-architektonicznych, społeczno-urbanistycznych, ekonomicznych, technicznych z kształtowaniem bogactwa i różnorodności kulturowej miast.

Dostępna także książka w języku angielskim "Architecture in the Forming of Cities’ Culture"

 

Spis treści:

Wstęp 

Europejska Stolica Kultury – wybrane zagadnienia

Anna Biedermann, Anna Januchta-Szostak, Europejska Stolica Kultury
i jej wpływ na zrównoważony rozwój współczesnch miast,
na tle innych Wielkich Projektów Kulturalnych. Badania przekrojowe

Aldona Wiktorska-Święcka, Współzarządzanie miastem na przykładzie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 – w kierunku innowacji w zarządzaniu publicznym?

Maciej Borsa, Magdalena Belof, Rewitalizacja miast w oparciu o zasoby kultury 

Justyna Juchimiuk, Transformacja energetyczna obszarów miejskich w Zielonych Stolicach Europy 

Wrocław. Europejska Stolica Kultury

Krystyna Kirschke, Paweł Kirschke, Wrocławskie obiekty kultury z lat 1871—1930 i ich rewaloryzacja w latach 1990—2015

Alina Drapella-Hermansdorfer, Nurt naturalistyczny w projektowaniu parków – 10 zasad wrocławskich 

Sebastian Wróblewski, Wrocławskie zespoły sportowe z okresu Republiki Weimarskiej projektu Richarda Konwiarza. Utracone dziedzictwo

Wojciech Jabłoński, Nowe przestrzenie komunikacji publicznej Wrocławia w odniesieniu do Europejskiej Stolicy Kultury ESK 2016 

Małgorzata Chorowska, Aleksandra Marcinów, Wykorzystany i niewykorzystany potencjał archeologiczny Wrocławia w budowaniu tożsamości miasta 

Tożsamość kulturowa a tradycja historyczna

Justyna Kobylarczyk, Historyczny charakter współczesnego miasta
Leszek Maluga, Stolica kultury – przestrzeń dla sztuki w mieście Meksyk

Krystyna Strumiłło, Architektura banków we Frankfurcie i ich rola w kreowaniu tożsamości i wizerunku miasta

Elzbieta Trocka-Leszczyńska, Romuald Tarczewski, Joanna Jabłońska, Krzysztof Skwara, Współczesny Dom Holenderski a tradycje budowlane

Elżbieta Szot-Radziszewska, Obecność przeszłości w teraźniejszości współczesnego miasta – miejsca pamięci i pamięć miejsc 

Halina Landecka, Dziedzictwo kulturowe – czynnik wsparcia, czy bariera w budowaniu miasta? 

Mykola Bevz, Andrzej Buko, Dawne latopisowe opisy katedralnej świątyni Bogurodzicy w Chełmie w świetle wyników badań archeologicznych 

Marta Rnicka-Bogusz, Architektura zespołów zabudowy wojskowej – kryteria, formy i cele ochrony 

Jacek Czubiński, Przestrzeń kulturowa małego uzdrowiska – Tatarów nad Prutem 

Kreowanie elementów społecznych przestrzeni miast

Anna Tofiluk, Piotr Bujak, Rafał Bujnowski, Poszukiwanie oraz próba kreacji nowej tożsamości kulturowej w XX-wiecznych osiedlach blokowych na przykładzie warszawskiego Bródna

Hanna Borucińska-Bieńkowska, Wpływ procesów społecznych na kreowanie przestrzeni 

Dorota Wojtowicz-Jankowska, Alternatywne przestrzenie kultury 

Marta Rusnak, Problematyka eksponowania wejścia do muzeum umieszczonego w zabytkowym budynku

Zagadnienia techniczne i inne

Michał T. Dmitruk, Bartłomiej Kwiatkowski, Nowoczesne technologie cyfrowe jako narzędzie optymalizacji rozwoju miast 

Barbara Misztal, Kopuły w przestrzeni miasta
Natalia Przesmycka, Miejsca nieistniejące w kulturze miasta Lublina

Aliacje