Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Prawo budowlane. Komentarz

Wydawnictwo: C.H. Beck
Autor: pod red. prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
279,00 zł

ISBN 978-83-8198-053-1

Oprawa: twarda, Format: 12,5x19,5 cm, Stron: 964, 2019 r.

Kolejne, 9. wydanie Komentarza do ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane pod redakcją prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, mające na względzie najnowszy stan prawny.

Prezentowany Komentarz bazując na tekście jednolitym z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) uwzględnia najnowsze zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania, wprowadzone m.in.:

  • ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobudowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane z 22.2.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.695, wdrażającą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7.2.2018 r.
  • ustawą z 22.2.2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630),
  • Przepisami wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 3.7.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),
  • ustawą z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
  • ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z 7.6.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276).

Najważniejsze zmiany wprowadzone pod koniec 2018 i w 2019 r. dotyczą m.in.:

  • dostosowania przepisów RODO do Prawa budowlanego
  • nadawania uprawnień budowlanych i przeniesienia przepisów o ograniczeniach, uprawnień budowalnych z rozporządzeń do ustawy
  • definicji budowli i regulacji kwestii podatków od wiatraków
  • procedury budowy infrastruktury logistycznej związanej z sektorem naftowym.

Komentarz stanowi cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także dla pracowników organów administracji publicznej (administracji architektoniczno-budowlanej) – zarówno rządowej (urząd wojewódzki), jak i samorządowej (starostwo, miasto na prawach powiatu, okręgowe urzędy górnicze w dziedzinie górnictwa) – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz stentów, w tym stentów kierunków technicznych.