Fundamentalna siła miasta. Synteza koncepcji zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: CEDEWU
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 68,00 zł

ISBN 978-83-8102-522-5

Oprawa: miękka, Format: 26,5x23,5 cm, Stron: 205, 2021 r.,

Miasta to obszary o dużej koncentracji ludności i działalności gospodarczej, spraw społecznych, technicznych, administracyjnych i politycznych, dlatego są interesującym, ale trudnym obszarem do zarządzania. Jednym z aspektów, które rozpatruje się w analizie miast, są wyniki zarządzania miastem i jego rozwojem przedstawiane za pomocą wskaźników poziomu rozwoju gospodarczego, poziomu atrakcyjności inwestycyjnej, a także wskaźniki jakości życia mieszkańców czy poziomu zaspokojenia.

Autorzy na podstawie analizy przeprowadzonej dla 18 miast w Polsce w latach 2014-2019 podejmują się odpowiedzi na następujące pytania:
· Jakie zmienne determinują poziom zrównoważenia, inteligencji i odporności miast?
· Czy miasta są na ścieżce rozwoju zrównoważonego, inteligentnego czy odpornego miasta?
· Jakie wyniki osiągają miasta w porównaniu do innych miast w ramach danego modelu rozwoju?
· Jak kształtują się wartości indeksu fundamentalnej siły miasta w ocenie względnej?
· Czy z punktu widzenia poziomu zrównoważenia, inteligencji, odporności i fundamentalnej siły miasta są do siebie podobne?

 

"Zarządzanie miastem - jego przestrzenią społeczną, gospodarczą i środowiskową, dynamiką i powiązaniamimiędzy tymi wymiarami - to zagadnienie wieloaspektowe i złożone. W szczególności z powodu rosnących i zmieniających się potrzeb i świadomości mieszkańców, ograniczeń w dostępie do zasobów oraz współczesnych zjawisk związanych z rozwojem miasta, takich jak suburbanizacja, metropolizacja, gentryfikacja, zarządzanie miastem w oparciu o pojedyncze koncepcje nie jest skuteczne. W monografii wykazano, że wartość miasta jest kryterium determinującym zarządzanie miastem, wymaga strategicznego podejścia do zarządzania, a także że opisywane dotychczas w literaturze przedmiotu syntetyczne wskaźniki stosowane w ocenie miast nie są powszechnie wykorzystywane. W rezultacie zaproponowano połączenie istniejących modeli zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta. Tak powstała koncepcja „fundamentalnej siły miasta" i odpowiadający mu indeks.

Recenzowane dzieło uważam za nowatorskie, będące oryginalną i odważną próbą określenia związków pomiędzy najważniejszymi elementami trzech znanych koncepcji miasta: zrównoważonego, inteligentnego i odpornego. Autorki wychodzą ze słusznego założenia, że chociaż każda z tych koncepcji została szeroko opisana, to miasto współczesne i miasto przyszłości musi posiadać najważniejsze cechy tych trzech koncepcji podejścia do idei miasta, umieć je zmierzyć, wdrożyć i utrwalać, wykorzystując dla rozwoju miejskiego. (...) Opracowanie wskaźnika fundamentalnej siły miasta to realizacja ciekawego, niebanalnego pomysłu, kreującego narzędzie nie tylko świeże, ale przede wszystkim potrzebne w budowaniu strategii miejskiej (...)". prof. dr hab. Marek Bryx, fragment recenzji