Jakość życia w mieście. Poglądy interdyscyplinarne

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: CEDEWU
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 59,00 zł

ISBN: 978-83-7556-362-7

Oprawa miękka, Format 15,4x23,2 cm, Stron 252, 2018 r.

Rozważania prowadzone przez reprezentantów różnych dyscyplin naukowych, zgromadzone w tej książce, związane są z jakością życia, zaś kanwą spajającą te rozważania jest miasto w ogromnym bogactwie toczących się w nim procesów i zjawisk. Autorzy nie pisząc z myślą wyłącznie o specjalistach, wychodzą poza hermetyczny krąg języka swoich dziedzin nauki starając się przybliżyć czytelnikowi zainteresowanemu miastem to, co opierając się na zdobytej wiedzy mogą mu o nim powiedzieć. To powoduje również, że każdy rozdział wychodzi poza utarte szlaki i stanowi pewne novum nawet dla samych autorów.


Książka może okazać się cenną lekturą dla naukowców i stentów, architektów, psychologów, socjologów, urbanistów, jak też wielkiej rzeszy czytelników zainteresowanych miejskością oraz miejscami, w których żyją.

Prof. Katarzyna Popiołek w recenzji tej książki napisała: „Czytając ją ma się wrażenie chodzenia po mieście z przewodnikiem, który otwiera nam oczy na rzeczy dotychczas niedostrzegane. Patrzymy tu na miasto jak na pasmo światła, które pryzmat ku naszemu zdziwieniu rozbił na wiązkę wielu kolorów, jakich nie spodziewaliśmy się zobaczyć. Wiemy, że gdy po jej przeczytaniu wyjdziemy na znane nam ulice, będziemy starać się wnikliwie je czytać, poznawać trny język przestrzeni, by dzięki temu ogarnął nas świat doznań, których nie mieliśmy okazji w niej doświadczyć".

Spis treści:

Prolegomena. Miasto - człowiek - spotkanie - szczęście - Jacek Szołtysek 9

Rozdział 1
Jakość życia w mieście jako kategoria interdyscyplinarna - Jacek Szołtysek 13
1.1. Interdyscyplinarność w badaniu zjawisk 13
1.2. Miasto jako środowisko życia 19
1.3. Jakość życia w oglądzie badawczym 23
1.4. Co wynika z interdyscyplinarnego podejścia w poznawaniu jakości życia w mieście? 30

Rozdział 2
Refleksje nad rozpoznawaniem zmiennej materii miast - Danuta Kłosek-Kozłowska 35
2.1. O zawodzie urbanisty i ochronie dziedzictwa miast 35
2.2. O początkach badań miast 36
2.3. O badaczu miast 39
2.4. O języku przestrzeni 40
2.5. O czytaniu miasta 42
2.6. O wartości przestrzeni i mieszkańcach 43
2.7. Refleksja o trwaniu 44
2.8. Historia budowy miast i jej badacz 45
2.9. Miasto - od dzieła sztuki i dokumentu historii do systemu informacji o wartościach 46
2.10. „Znaki ziemi" i terytorium 49
2.11. Bliskie średniowiecze 49
2.12. Dziedzictwo miast i problem nieprzystosowania struktur dawnych 51
2.13. Miasto idealne. Model i wielkie kryzysy 53
2.14. Język przestrzeni 58

Rozdział 3
Psychologiczne konteksty jakości życia w mieście - Augustyn Bańka 61

Rozdział 4
Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej w perspektywie nauk o zdrowiu - Anna Zwierzchowska 85
4.1. Jakość życia - kontekst nauk medycznych 85
4.2. Zdrowie i styl życia a jakość życia 87
4.3. O czym i w jakim zakresie prowadzone są badania jakości życia w kontekście nauk medycznych? 89
4.4. Miasto - jakość życia w kontekście nauk medycznych 91
4.5. Wnioski 96

Rozdział 5
Jakość życia w mieście w poglądach ekonomisty - Radosław Jeż 99
5.1. Ekonomiczna jakość życia - poglądy i interpretacje 99
5.2. Praca jako determinanta jakości życia 108
5.3. Determinanty jakości życia w mieście 112
Bibliografia 119

Rozdział 6
Miejski transport towarowy jako czynnik determinujący poziom jakości życia w mieście - Stanisław Iwan 123
6.1. Specyfika miejskiego transportu towarowego w kontekście kształtowania jakości życia w mieście 124
6.2. Miejski transport towarowy jako podsystem złożonych zależności między interesariuszami 128
6.3. Wyzwania dla decydentów w zakresie rozwoju zrównoważonej logistyki miejskiej 135
6.4. Problemy w zakresie funkcjonowania systemów logistyki miejskiej - stium przypadku 143
6.5. Rozwiązania w zakresie rozwoju zrównoważonej logistyki miejskiej sprzyjające podwyższaniu poziomu jakości życia w mieście 146
6.6. Podsumowanie 153
Bibliografia 155

Rozdział 7
Jakość życia w mieście w ujęciu demograficznym - Grażyna Trzpiot 159
7.1. Przemiany demograficzne 159
7.2. Lność w miastach - urbanizacja 164
7.3. Ayt miejski a jakość życia w mieście 169
7.3.1. Ryzyko życia w mieście 169
7.3.2. Ayt miejski 171
7.3.3. Zmiany pokoleniowe w miastach 178
7.3.4. Pomiar a koncepcja szczęścia w miastach 180

Rozdział 8
W kierunku poprawy jakości życia w mieście. Czynniki konstytuujące jakość życia w świetle badań empirycznych - Justyna Majewska, Sebastian Twaróg 187
8.1. Pomiar jakości życia w mieście w doniesieniach literaturowych 187
8.2. Metodyka badań jakości życia w mieście w badaniach własnych 191
8.3 Subiektywna ocena jakości życia w miastach - wyniki badań 192
8.4. Identyfikacja determinant jakości życia w mieście 195
8.5. Hierarchizacja cech jakości życia 197
8.6. Preferencje jakości życia w mieście 201
8.7. Wnioski 206
Bibliografia 208

Konkluzje. Przestrzeń publiczna jako narzędzie kreowania jakości życia w mieście - Jacek Szołtysek 209
Przestrzeń publiczna jako element miejskości 209
Wspólnota vs. indywidualizm a sprawa miasta 225
Przestrzeń publiczna jako inkubator szczęścia 234