Polityka przestrzenna w Polskich obszarach metropolitalnych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: CEDEWU
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 54,00 zł
Oprawa: miękka, Format:   cm, Stron: 144, 2010 r.

Zagadnienia związane z metropoliami i obszarami metropolitalnymi nie są w Polsce rozwinięte w takim stopniu, jak np. w Europie Zachodniej. Jednakże nawet pobieżna analiza doświadczeń i rozwiązań międzynarodowych zakresie funkcjonowania obszarów metropolitalnych skłania do wniosku, że bywają one w sposób istotny zróżnicowane. Tak więc biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji, gdy nie ma jednej sprawdzonej recepty zarządzania metropoliami, zaproponowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie powinno być rolą nauki.

Poniższa praca zajmuje się problemem polityki przestrzennej w polskich obszarach metropolitalnych. Przyjmuje się bowiem, że niezależnie od tego, jaka koncepcja współpracy w ramach obszarów metropolitalnych zostanie przyjęta, polityka przestrzenna, a w szczególności planowanie przestrzenne stanowią pierwszą płaszczyznę współdziałania w takich sytuacjach. Celem monografii jest przedstawienie polityki przestrzennej prowadzonej w polskich obszarach metropolitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji planistycznych, zakresu podejmowanych działań oraz wysokości wydatków na ten cel. Temat ujęto w czterech rozdziałach.

O Autorze:
Maciej Jacek Nowak – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek prawo) oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek historia), w roku 2008 obronił doktorat z ekonomii na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Aktualnie – adiunkt w Katedrze Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Szczecinie oraz aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, autor kilkziesięciu publikacji o charakterze ekonomicznym i prawniczym. Specjalizuje się w tematyce polityki przestrzennej, metropolizacji oraz gospodarki nieruchomościami.