Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Eksploatacja obiektów budowlanych

Autor: Baryłka Jerzy, Baryłka Adam
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
79,40 zł

ISBN: 978-83-942194-5-1
Oprawa miękka, Format 17x24 cm, Stron 654, 2016 r.W książce omówiono kompleksowo zagadnienia techniczno-prawne, których znajomość jest niezbędna w procesie eksploatacji obiektów bowlanych. Zagadnienia te ujęto w 12 rozdziałach zawierających 97 rysunków i schematów obrazujących złożone procedury postępowania, 12 fotografii oraz wykaz  114 pozycji wykorzystanej literatury technicznej. Książka jest kierowana, w szczególności, do właścicieli i zarządców obiektów bowlanych, może być ona również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w bownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień bowlanych oraz wszystkich osób interesujących się praktycznymi zagadnieniami bownictwa. Praca zawiera informacje, aktualne z uwagi na stan prawny obowiązujący na dzień 20.04.2016 r.

Spis treści:
Rozdział 1 - Proces Bowlany Eksploatacyjny
Rozdział 2 - Podstawy prawne Realizacji Procesu Bowlanego 
Rozdział 3 - Obiekty bowlane jako przedmioty procesu bowlanego ( inwestycyjnego i eksploatacyjnego )
Rozdział 4 - Obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu bowlanego w procesie eksploatacji obiektu bowlanego 
Rozdział 5 - Problemy eksploatacji obiektów bowlanych 
Rozdział 6 - Problemy bezpieczeństwa obiektów bowlanych 
Rozdział 7 - Diagnostyka techniczna obiektu bowlanego w procesie jego eksploatacji 
Rozdział 8 - Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów bowlanych 
Rozdział 9 - Roboty bowlane w procesie eksploatacji obiektów bowlanych 
Rozdział 10 - Organy administracji publicznej właściwe w sprawach robót i obiektów bowlanych 
Rozdział 11 - Odpowiedzialność prawna właściciela zarządcy w procesie eksploatacji obiektów bowlanych 
Rozdział 12 - Orzecznictwo w zakresie procesu eksploatacyjnego obiektów bowlanych