Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Poradnik rzeczoznawcy budowlanego Tom 2 Problemy techniczno – prawne diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych

Autor: Baryłka Adam
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
125,00 zł

ISBN 9788394460761

Oprawa: miękka, Format: 17x24, Stron: 706, 2018 r., Stan prawny na 18.03.2019 r.

Niniejsza praca stanowi drugą część planowanego cyklu opracowań o charakterze poradnikowym przeznaczonych, przede wszystkim dla rzeczoznawców bowlanych, którzy spełniają szczególnie ważną rolę w inżynierii bezpieczeństwa obiektów bowalnych na wszystkich etapach, inwestycyjnego i eksploatacyjnego, procesu bowlanego.


W książce, na podstawie wieloletnich doświadczeń związanych z diagnostyką techniczną licznej grupy obiektów bowlanych, w których występowały również problemy w zakresie posadowienia – przedstawiono szeroki zakres zagadnień, które mogą być przydatne w praktycznej realizacji zadań rzeczoznawcy bowlanego.
Praca zawiera 11 rozdziałów poruszających:
● Zagadnienia przepisów prawa regulujących zasady diagnostyki posadowienia obiektów bowlanych obejmujące, miedzy innymi: identyfikację rodzajową obiektów bowlanych oraz problem właściwości organów administracji publicznej w odniesieniu do obiektów bowlanych;
● Zagadnienie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty bowlane w procesach: inwestycyjnym i eksploatacyjnym – ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymagania podstawowe dotyczące bezpieczeństwa obiektów bowlanych, ich właściwości,
stanu technicznego i estetycznego oraz procesu zmiany tego stanu;
● Zagadnienia gruntów bowlanych, obejmujące: podział gruntów, ich klasyfikację i nazewnictwo, cechy fizyczne, parametry wytrzymałościowe, problem gruntów ekspansywnych
i gruntów antropogenicznych, w tym ich podział, metody ulepszania, problem osiadania obiektów bowlanych oraz zagadnienie stosowania geosyntetyków w bownictwie;
● Zagadnienia ogólnej charakterystyki uwarunkowań i sposobów posadowienia obiektów bowlanych, obejmujące: czynniki determinujące posadowienie obiektu bowlanego, zagadnienie współpracy obiektu bowlanego z podłożem gruntowym, rodzaje stosowanych fundamentów (z uwagi na sposób przekazywania obciążenia z konstrukcji na podłoże i głębokość posadowienia) oraz ogólną charakterystykę fundamentów bezpośrednich i fundamentów pośrednich;
● Zagadnienie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów bowlanych, obejmujące,
miedzy innymi: uwarunkowania prawne ustalania ww. warunków, w tym zakres czynności wykonywanych przy ich ustalaniu dla rożnych kategorii geotechnicznych, wymagania odnoszące się do formy przedstawiania ww. warunków, podstawowe informacje o badaniach geologiczno-inżynierskich i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, istotne problemy dotyczące ustalania geotechnicznych warunków posadowienia, w tym problem uprawnień do sporządzania dokumentacji geotechnicznych w bownictwie;
● Podstawy diagnostyki posadowienia obiektów bowlanych obejmujące, między innymi:
istotę bezpieczeństwa obiektów bowlanych w planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym i bownictwie, zagadnienia zagrożeń bezpieczeństwa, w tym inżynierii bezpieczeństwa oraz monitorowania i diagnostyki stanu bezpieczeństwa obiektów bowlanych na poszczególnych etapach, szeroko rozumianego, procesu bowlanego, z wyeksponowaniem problemów diagnostyki bowlanej oraz rozwinięciem zagadnienia diagnostyki posadowienia obiektów bowlanych;
● Procedurę oceny stanu konstrukcji istniejących obiektów bowlanych, w tym w szczególności wynikającej ze zmiany warunków ich posadowienia;
● Zagadnienia napraw warunków posadowienia oraz napraw uszkodzeń i zniszczeń konstrukcji
obiektów bowlanych wynikających ze zmiany warunków ich posadowienia.
Należy w szczególności podkreślić, że istotność problematyki związanej z badaniami podłoża, oceną uzyskanych wyników oraz sposobem ich wykorzystania w procesie projektowania, realizacji oraz eksploatacji obiektów bowlanych, dla bezpieczeństwa tych obiektów – wskazuje na konieczność ścisłej współpracy inżynierów bownictwa (projektujących konstrukcje obiektów bowlanych oraz ich posadowienie,            w określonych warunkach środowiskowych) ze specjalistami z zakresu geotechniki.

Publikacje z serii pod nazwą poradnika dla rzeczoznawców bowlanych są objęte patronatem nw. wymienionych instytucji:
● Naczelnej Organizacji Technicznej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
● Mazowieckiej Izby Inżynierów Bownictwa oraz
● Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.