DP 1.01 Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną - wytyczne dachów płaskich

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Dafa
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 73,00 zł 20,00 zł

ISBN 978-83-62691-32-6

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 22,  2008 r.

Publikacja zawiera informacje na temat wykonania izolacji dachów zarówno bitumicznych, jak również z tworzyw sztucznych (takich jak PVC, TPO, EPDM i inne) oraz izolacji natryskowych. Wytyczne te opracowano na podstawie wieloletnich doświadczeń pozyskanych w trakcie wykonywania dachów płaskich przez firmy branżowe. Zawarte w publikacji wymagania oraz techniczne wskazówki zabezpieczają m.in. interesy użytkownika poprzez osiągniecie właściwego poziomu jakości w trakcie realizacji izolacji dachów płaskich. Niniejsze wytyczne są również ważnym źródłem informacji dla projektantów i architektów, umożliwiając właściwe zaprojektowanie izolacji dla typowych rozwiązań.

W wielu krajach wytyczne te są integralną, wręcz obowiązkową literaturą techniczną, stosowaną przez projektantów, architektów, firm generalnego wykonawstwa oraz innych uczestników procesu budowlanego. W sytuacjach spornych powołują się na nie rzeczoznawcy oraz odnoszą się do nich sądy.

Broszura jest tłumaczeniem wytycznych, które w oryginale zostały wydane pod tytułami:
•    w j. angielskim: „IFD Guidelines for the Design and Application of Roof Waterproofing -Flat Roof Guidelines”;
•    w  j. niemieckim: “IFD Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen- Flachdachrichtlinien”;
•    w  j. francuskim: “IFD Directives pour la conception et la mise en oeuvre de toitures avec étanchéité- Directives toits plats”.
Opracowanie polskie: Zespół Redakcyjny GR Dach Płaski Stowarzyszenia DAFA w składzie: Borodzicz Maciej, Fiszer Paweł, Gogol Brunon, Wdowiak Andrzej.

Publikacje Stowarzyszenia DAFA mają za zadanie podniesienie jakości specjalistycznych robót budowlanych poprzez określenie standardów wykonania, co przełoży sił na większe bezpieczeństwo funkcjonowania branży. Publikacje adresowane są, jako istotny punkt odniesienia i pomoc dla projektantów, architektów, firm o profilu produkcyjnym, wykonawczym, osób uczestniczących w procesie planowania, przygotowywania i realizacji inwestycji budowlanych, stentów itd.


Spis treści