M 2.01 Wytyczne doboru łączników do montażu na dachach płaskich

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 40, 2009 rok

Niniejsza broszura określa podstawowe wymagania dotyczące mechanicznego mocowania termoizolacji i hydroizolacji (izolacji przeciwwodnej) na dachach płaskich. Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o obecnie obejmujące normy krajowe i europejskie, w tym w szczególności dotyczące oddziaływania wiatru na konstrukcje PN-EN 1991-1-4:2008. Autorzy przedstawili wybrane sposoby połączeń w oparciu o wytyczne do europejskich aprobat technicznych ETAG 006. Opracowanie określa również procedurę sprawdzającą trwałość mechanicznego mocowania wodoszczelnej membrany poprzez opisane w nim testy obciążeń dynamicznych. W trakcie prac nad publikacją standardy w niej zawarte zostały wspólnie uzgodnione przez doradców technicznych, producentów i wykonawców. Opracowanie to nie jest więc materiałem reklamowym ani katalogiem konkretnych producentów czy dystrybutorów, lecz ma być pomocą dla osób zajmujących się projektowaniem, montażem czy odbiorami dachów płaskich pokrytych różnymi materiałami izolacyjnymi.

Tym samym branża budowlana doczekała się w końcu niezbędnych, a brakujących dotychczas, wytycznych, określających minimalny standard funkcjonowania wykonawstwa oraz stosowania materiałów w procesie budowlanym. Publikacja dedykowana jest jako istotny punkt odniesienia i pomoc dla projektantów, architektów, firm o profilu produkcyjnym, wykonawczym, stentów i wszystkich osób uczestniczących w procesie projektowania, montażu czy też odbiorów dachów płaskich pokrytych różnymi materiałami izolacyjnymi. Jest to już drugie tego typu autorskie opracowanie zespołu specjalistów Stowarzyszenia DAFA o długoletnim stażu z wiodących na polskim rynku firm produkujących elementy mocujące: EJOT, ESSVE, KOELNER i SFS intec.

Słowo od autora, Mariusza Pawlaka:
"W tej najnowszej publikacji zawarto wiele podstawowych zasad związanych z doborem i zastosowaniem łączników dachowych do montażu termoizolacji i hydroizolacji na dachach płaskich o podłożu z blach fałdowych, betonu czy też z drewna. Szczególnie interesujące są zagadnienia związane z wykorzystaniem nowej normy "wiatrowej" PN-EN 1991-1-4:2008 [Eurokod 1 - Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływanie ogólne. Oddziaływanie wiatru] dla mechanicznego mocowania elementów dachów płaskich. Jest to pierwszy dokument, który opisuje w sposób jednoznaczny między innymi zasady wydzielania stref wiatrowych na dachach i pozwala na wyznaczenie w nich sił oddziaływania wiatru. Norma wprowadza równocześnie nowy podział obszaru kraju na strefy obciążenia wiatrem, dlatego może ona mieć znaczenie dla każdego wykonawcy i producenta, jeżeli ich usługi lub produkty będą zabudowywane na dachu płaskim.

Liczę, iż nasze opracowanie w sposób uproszczony i ukierunkowany - tylko dla potrzeb mechanicznego mocowania dachów płaskich - stanowić będzie dla większości z Państwa pierwszą lekturę z tego zakresu.
Mamy świadomość pewnych ograniczeń jakie przyjęliśmy w tej publikacji, ale nie było naszą intencją  tworzenie super katalogu wszystkich dostępnych produktów dla konkretnych zastosowań lecz określenie minimalnych standardów do prawidłowego wyboru i zastosowania łączników dachowych. Proszę pamiętać, iż jest to pierwsze w Polsce opracowanie na temat łączników dachowych, które zostało stworzone przez specjalistów z konkurujących na rynku firm oferujących systemy zamocowań.”

Spis treści:
Przedmowa
1. Wprowadzenie; zakres i cel opracowania
2. Podstawowe definicje oraz oznaczenia i symbole użyte w opracowaniu
3. Zastosowanie łączników dachowych do mechanicznego mocowania termo- i hydroizolacji na dachach płaskich
3.1. Sposób mocowania łączników wraz z zasadami ich prawidłowego montażu do różnego typu konstrukcji w świetle ETAG006
3.2. Wytyczne doboru łączników na dachach płaskich w świetle normy PN-EN 1991-1-4:2008
3.2.1. Prędkość i ciśnienie prędkości wiatru
3.2.2. Oddziaływanie wiatru
3.3. Testy obciążeń dynamicznych
3.4. Systemy mechanicznego mocowania
3.5. Zasady mocowania termoizolacji na dachach płaskich
3.6. Zasady mocowania hydroizolacji na dachów płaskich
4. Mocowanie pokryć dachowych na dachach płaskich
4.1. Mocowanie na dachach o podłożu z blach fałdowej
4.1.1. Dachy z termoizolacją układaną pod hydroizolacją
4.1.2. Dachy bez termoizolacji układanej pod hydroizolacją
4.2. Mocowanie na dachach o podłożu betonowym
4.2.1. Dachy z termoizolacją układaną pod hydroizolacją
4.2.2. Dachy bez termoizolacji układanej pod hydroizolacją
4.3. Mocowanie na dachach o podłożu drewnianym i drewnopodobnym
4.3.1. Dachy z termoizolacją układaną pod hydroizolacją
4.3.2. Dachy bez termoizolacji układanej pod hydroizolacją
5. Bibliografia i normy powołane
Załączniki:
Zał.1. Przykład wyznaczania stref oddziaływania wiatru i średniej liczebności łączników dla dach płaskiego