ID 1.11 Wzorcowe materiały przetargowe dotyczące wykazów usług związanych z wykonaniem ściany ze stalowych blach kasetowych

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 24,  2011 r.

Niniejsze wytyczne, będące tłumaczeniem publikacji IFBS, opracowanym przez Dariusza Wittiga, stanowią pomoc przy zestawianiu usług w celu uzyskania jednoznacznego i kompleksowego opisu wymaganych prac przy wykonywaniu ścian ze stalowych blach kasetowych. Dzięki precyzyjnemu określeniu wymogów, które muszą zostać uwzględnione w materiałach przetargowych, publikacja stanowi istotną pomoc w ich przygotowaniu. Zaproponowany wzorzec pozwala już od dziś i pozwoli coraz częściej w przyszłości na ujednolicenie składanych ofert a tym samym ułatwia ich porównanie i wybór.

Niniejszy materiał wzorcowy dotyczący wykazów usług ma stanowić pomoc przy zestawieniu opisu usług [= wykaz usług], jaki zleceniodawca ma przekazać oferentowi. Jest on oparty na aktualnym stanie wiedzy i postępu technicznego. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że posługiwanie się tekstami przetargowymi pozwala uzyskać generalnie jednoznaczny i kompleksowy opis wymaganych prac, dzięki czemu można dokonać wyliczenia cen w sposób bezpieczny, bez potrzeby wykonywania obszernych prac wstępnych. Ze względu na specyficzne okoliczności dla konkretnego przypadku, konieczne może być wykonanie dodatkowych prac, celem zapewnienia kompleksowego opisu usługi, który zapewni oferentowi jednoznaczne określenie zakresu prac i uniknięcie obarczenia ryzykiem nie branym pod uwagę w pierwotnie podanych informacjach. Stosowanie tekstów wzorcowych nie zwalnia od odpowiedzialności za własne postępowanie i nie zwalnia z podawania pozostałych warunków umownych.

Publikacje Stowarzyszenia DAFA mają za zadanie podniesienie jakości specjalistycznych robót budowlanych poprzez określenie standardów wykonania, co przełoży sił na większe bezpieczeństwo funkcjonowania branży. Publikacje adresowane są, jako istotny punkt odniesienia i pomoc dla projektantów, architektów, firm o profilu produkcyjnym, wykonawczym, osób uczestniczących w procesie planowania, przygotowywania i realizacji inwestycji budowlanych, stentów itd.