Projektowanie i diagnostyka wentylacji grawitacyjnej. Wybrane problemy

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Difin
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-87310-08-0

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 83, 2017 r.

Książka stanowi stium przypadku usterek wentylacji grawitacyjnej. Opisano w niej następstwa realizacji tego typu wentylacji z pominięciem zasad wiedzy technicznej, wynikające z błędów i niedociągnięć zarówno projektowych, jak również wykonawczych. Omówiono koncepcje rozwiązań projektowych naprawy występujących usterek rozumianych jako brak sprawności wentylacji technicznej oraz uszkodzenia trzonów kominowych, w obszarze których usytuowane są przewody wentylacji grawitacyjnej.

 

O Autorach:

Maciej Niedostatkiewicz - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (1994). Po odbyciu stażu przemysłowego od 1996 r. zatrniony na Wydziale, którego jest absolwentem, aktualnie na stanowisku adiunkta z habilitacją. Główny obszar jego aktualnych zainteresowań naukowych stanowi diagnostyka elementów murowych i żelbetowych z zastosowaniem metod bezinwazyjnych, w szczególności tomografii rentgenowskiej oraz analiza ich nośności z uwzględnieniem aspektów fizyki budowli. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie kierowania budową (1996), sporządzania projektów (1999) oraz kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych (2011). Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie budowy obiektów budowlanych (2002) i projektowania (2014) oraz rzeczoznawca PZITB (2014). Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa od roku 1995 oraz Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od roku 2001, od roku 2008 członek Rady POIIB. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. Szkoleń POIIB oraz członka Komisji ds. Ustawicznego Kształcenia Zawodowego PIIB. Autor i współautor ekspertyz i opinii technicznych oraz projektów budowlanych związanych z tematyką budownictwa ogólnego. Właściciel Pracowni Projektowo-Inżynierskiej Maciej Niedostatkiewicz. Zakres działalności inżynierskiej Macieja Niedostatkiewicza związany jest z zagadnieniami remontów, modernizacji obiektów budownictwa ogólnego, w szczególności wzmacnianiem elementów konstrukcyjnych.


Romana Antczak-Jarząbska - mgr inż., absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej w specjalności technologia i organizacja w budownictwie (2008). Główny obszar jej aktualnych zainteresowań naukowych stanowią badania nad skutecznością działania wentylacji naturalnej w budynkach zlokalizowanych w klimacie chłodnym z uwzględnieniem aspektów fizyki budowli. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie sporządzania projektów (2015). Od 2012 jest certyfikowanym project managerem w systemie IPMA 4-L-C. Autorka i współautorka ekspertyz i opinii technicznych związanych z tematyką fizyki budowli.