Zarządzanie ryzykiem w procesie budowy gazociągu przesyłowego

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Difin
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 55,00 zł

ISBN 978-83-8085-951-7

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 222, 2019 r.

Książka przedstawia specyfikę procesu budowy gazociągu wraz z modelem identyfikacji oraz oceny ryzyka. Wynikiem analizy jest autorska procedura, która może być zaadoptowana przez wykonawcę robót na potrzeby zarządzania ryzykiem specjalistycznych przedsięwzięć budowlanych. W szczególności procedura ta umożliwi wykorzystanie mechanizmów kontroli jakości na kształtowanie i minimalizację ryzyka zgodności realizacji inwestycji.

Józef Myrczek
Dr hab. inż., profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, jest interdyscyplinarnym ekspertem w dziedzinie fizyki i chemii materiałów oraz analizy ryzyka w różnych dziedzinach gospodarki, m.in. w budownictwie i bankowości.

Sebastian Kosmalski
Mgr inż., doświadczony inżynier-praktyk. Prowadził dokumentację i uczestniczył w wielu projektach budowy gazociągów przesyłowych.

dr. hab. inż. Wojciech Kostowski:

Książka Panów Sebastiana Kosmalskiego i Józefa Myrczka Zarządzanie ryzykiem w procesie budowy gazociągu przesyłowego stanowi przede wszystkim podręcznik ilustrujący podejście do zarządzania ryzykiem w działalności inżynieryjno-technicznej na przykładzie sektora gazowniczego. W monografii omówiono zagadnienia technologiczne i formalnoprawne związane z procesem budowy gazociągów zarówno przesyłowych, jak i dystrybucyjnych. Opis zilustrowano praktycznym przykładem kwantyfikacji ryzyka, w wyniku którego w tabeli zestawiono ponad 100 ryzyk technologicznych i organizacyjnych istotnych w procesie budowlanym. Książkę należy polecić pracownikom branży gazowniczej, zwłaszcza operatorom sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, pracownikom firm wykonawczych, kierownikom projektów inwestycyjnych i remontowych, i wreszcie wszystkim osobom interesującym się praktycznymi aspektami zarządzania ryzykiem w różnych dziedzinach życia.

dr Piotr Tworek:

Z książki skorzystać mogą zarówno przedstawiciele środowisk naukowych związanych z budownictwem, jak i praktycy – inżynierowie, w tym budownictwa. Recenzowaną książkę można z jednej strony traktować jako monografię, z drugiej zaś jako doskonały podręcznik zarówno dla praktyków, jak i studentów kierunku budownictwo.