Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Studia i materiały do dziejów Pałuk t. VI

Wydawnictwo: DIG
Autor: Andrzej Marek Wyrwa (red.)
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
45,00 zł

Oprawamiękka z obwolutą, Format: B5, Stron: 347, 2006 r; fotografie czarno-białe, rysunki, Koedytent: Instytut Historii UAM 

W 2006 roku mija dwadzieścia pięć lat od chwili, kiedy Ekspedycja Archeologiczna Łekno, działającą w ramach Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rozpoczęła interdyscyplinarne badania w łekneńskim kompleksie osadniczym. Dzieje klasztoru cysterskiego w Łeknie - Wągrowcu od wielu lat były przedmiotem zainteresowań historyków, historyków sztuki i archeologów. Jednak do pełnego poznania przyczyniły się dopiero podjęte w 1982 roku interdyscyplinarne badania archeologiczno - architektoniczne. Pozwoliły one odsłonić zniszczone przez czas relikty grodów, romańską rotundę oraz średniowieczny klasztor, a także z dużš dokładnością odtworzyć różne aspekty życia dawnych mieszkańców tego miejsca.

Mamy nadzieję, że niniejszy tom Stiów i Materiałów do Dziejów Pałuk pozwoli - zarówno specjalistom, jak i osobom traktującym historię jako hobby - wzbzić refleksję nad przeszłością i odmiennością dzisiejszego życia, niestety rzadko pozostajšcego w harmonii ze środowiskiem naturalnym, z którym przecież tak silnie były związane przeszłe pokolenia. Każdy Czytelnik będzie mógł poznać nie tylko dzieje, ale i niezwykły charakter tego niepowtarzalnego miejsca, w którym przeszłość przenika do współczesności.
  

Spis treści:

Przedmowa (Andrzej M. Wyrwa)
Słowo wstępne (Przemysław Majchrzak, Wójt Gminy Wšgrowiec )
Ćwierć wieku badań w łekneńskim kompleksie osadniczym (Aleksander Starzyński, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
I. Metodologia badań interdyscyplinarnych
Danuta Minta -Tworzowska, Interdyscyplinarnoœć badań naukowych a archeologia

II. Stia Wybrane problemy z badań środowiska naturalnego, dziejów Pałuk i łekneńskiego kompleksu osadniczego
Krystyna Milecka i, Holoceńskie zmiany klimatyczne w rejonie Paluk odzwierciedlone w osadach Jeziora Łekneńskiego
Janusz Skoczylas, Złoża kopalin użytecznych w dziejach Pałuk
Michał Kobusiewicz, Przemiany osadniczo-kulturowe w paleolicie i mezolicie Paluk
Maciej Przybyl, Z dziejów zainteresowań starożytniczych na ziemi łekneńskiej
Marcin Moeglich, Przedchrzeœcijańskie miejsce kultu w Rgielsku?
Zofia Kur natowska, Problematyka badawcza zespołu osadniczego w Łeknie
Andrzej M. Wyrwa, Grody na stanowisku Ł3 w Łeknie i ich chronologia w œwietle badań ue AMS
Zygmunt Swiechowski, Relikty średniowiecznych budowli opactwa w Łeknie, ważne z uwagi na kontekst
Paweł Stróżyk, Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie-Wągrowcu (Cz. II)
Jolanta Karczewska. Szlachta palucka i iei maiatki w XV wieku

III Materiały do badań stanowiska ł:.3 w Łeknie, lamowa Palnekiego i klasztoru w Łeknie-Wšgrowcu
Tomasz Kasorowicz, Warsztat lwisarski w Łeknie
Maria Ren, Oznaczanie pierwiastków metalicznych w żużlach z badań archeologicznych na stanowisku Ł3 w Łeknie
Andrzej M. Wyrwa, Elżbieta Miłos z, Pochówek w prezbiterium kościola cysterskiego w Łeknie (grób Ł3/30/86). Grób opata?
Tomasz Ważny, Andrzej M. Wyrwa, Kościół pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim i jego chronologia w świetle badań historycznych i dendrochronologicznych. Komunikat
Zbigniew Bartkowiak, Cysterski szlak czy dynastyczne związki? Nowy typ monety znalezionej w Łeknie
Magdalena Kadziszewska, Pieczęć Adama Rzewuskiego, kanclerza lwowskiego i opata wągrowieckiego
Pawel Stróżyk, Uzupełnienie do heraldyki opactwa cysterskiego w Łeknie-Wągrowcu
Magdalena Kadziszewska, śremska płyta epitafijna przeora wągrowieckiego
Pawła Betnerowicza. Komunikat

Iv. Dziedzictwo Kulturowe a edukacja regionalna
Mirosława Dernoga, Zabytki łekneńskiego kompleksu osadniczego i ich ochrona prawna
Krystyna Brzostowska, Wioleta Muszyńska, Dziedzictwo kulturowe a edukacja regionalna na przykładzie badań w Łeknie

V. Kronika
Tomasz Kasprowicz, Cystersi łekneńscy - Zaginiony Klasztor.Wystawa czasowa w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu
Zofia Zawol, Festyny Archeologiczne Na Zbylutowym Grodzie w Łeknie
Paulina WesoIowska, Magdalena Zawol, Dwadzieœcia pięć lat interdyscyplinarnych badań archeologiczno-architektonicznych Ekspedycji Archeologicznej "Łekno" w łekneńskim kompleksie osadniczym

Aneksy

Aneks I - Uczestnicy i konsultanci badań wykopaliskowych w Łeknie w latach 1982-2005 (oprac. Paulina Wesolowska, Andrzej M. Wyrwa, Magdalena Zawol)
Aneks II - Lista sponsor6w badań archeologiczno-architektonicznych w łekneńskim kompleksie osadniczym w latach 1982-2005 (oprac. Paulina Wesolowska, Andrzej M. Wyrwa, Magdalena Zawol)