Eksperymentalne badania dynamiczne budowli

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 294, 2014 r.

Praca prezentuje nowoczesne metody dynamicznych badań konstrukcji. Badania te polegają na wykorzystaniu pełnej korelacji między pomiarami eksperymentalnymi oraz obliczeniami wykonywanymi z wykorzystaniem MES. Dzięki temu analizy są znacznie dokładniejsze i lepiej uwzględniają rzeczywiste cechy dynamiczne i statyczne konstrukcji. Tam, gdzie kończą się możliwości metod teoretycznych, wkraczają badania eksperymentalne i na odwrót. Modele eksperymentalne i teoretyczne ulegają wzajemnej walidacji, co skutkuje znacznie lepszym dopasowaniem procedur badawczych do badanego obiektu. Dlatego wyniki badań są dokładniejsze, bardziej wiarygodne i bliższe rzeczywistości. Niestety badania takie wymagają posiadania bardzo kosztownego i skomplikowanego sprzętu pomiarowego i specjalistycznego oprogramowania, a także niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia badawczego. Ośrodków naukowo-badawczych spełniających powyższe warunki nie ma zbyt wiele w Polsce, w Europie i na świecie. Jednym z nich jest Zakład Dynamiki Budowli Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej.


O Autorach:

Dr hab. inż. Zbigniew Wójcicki, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej – kierownik Zakładu Dynamiki Budowli w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Członek Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału PAN we Wrocławiu, PTMTS, PTMK i GAMM. Od lat prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie teoretycznej i eksperymentalnej dynamiki budowli, w tym z zakresu operacyjnej analizy modalnej (OMA). Autor dwóch monografi i oraz stu kilkziesięciu prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, a także kilkziesięciu ekspertyz.

Dr inż. Jacek Grosel – adiunkt w Zakładzie Dynamiki Budowli Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje techniki badań dynamicznych budowli, a w szczególności zastosowanie operacyjnej analizy modalnej (OMA) w budownictwie. Współautor jednego podręcznika oraz kilkunastu prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autor wielu projektów i ekspertyz, zwłaszcza z zakresu dynamiki budowli, a także infrastruktury podziemnej.

Dr inż. Wojciech Sawicki – adiunkt w Zakładzie Dynamiki Budowli Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Ukończył Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. W pracy badawczej zajmuje się problematyką miernictwa, a w szczególności pomiarami dynamicznymi maszyn i budowli z użyciem wielokanałowej aparatury pomiarowej oraz technik ODS. Specjalista z zakresu klasycznej analizy modalnej (EMA).