Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: DWE
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 16x24 cm, Stron: 431,  2006 r., liczne rysunki czarno-białe

Autor, prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk jest wysoko cenionym ekspertem w zakresie konstrukcji metalowych, a także powszechnie szanowanym nauczycielem akademickim. W napisanym przez niego podręczniku omówiono między innymi charakterystykę konstrukcji, jej wytwarzanie, wymiarowanie, wybrane zagadnienia metaloznawstwa, właściwości wytrzymałościowe stali, połączenia trzpieniowe i spawane, słupy osiowo ściskane i tężniki dachowe.

Spis treści:
I. Charakterystyka konstrukcji stalowych 

l.1. Charakterystyka ogólna 

1.2. Zalety i wady konstrukcji stalowych

1.3. Przeciwdziałanie wadom

1.4. Podsumowanie 

Literatura do rozdziału 1  
 

2. Wytwarzanie stali i asortyment wyrobów 

2.1. Wytwarzanie konstrukcji stalowej

2.2. Proces metalurgiczny

2.3. Proces stalowniczy

2.4. Rozlewanie i krzepnięcie stali 

2.5. Podział oraz gatunki stali 

2.6. Asortyment wyrobów 

Literatura do rozdziału 2 
 

3. Wybrane zagadnienia metaloznawstwa 

3.1. Charakterystyczne cechy metali 

3.2. Stopy metali 

3.3.  Układ żelazo-cementyt

3.4. Krystalizacja pierwotna stopu 

3.5. Obróbka cieplna stali 

Literatura do rozdziału 3
 

4. Właściwości wytrzymałościowe stali

4.1. Wytrzymałość stali na rozciąganie  

4.2. Udarność  

4.3. Wytrzymałość zmęczeniowa  

4.4. Twardość  

Literatura do rozdziału 4
 

5. Wymiarowanie konstrukcji stalowych

5.1. Wprowadzenie w problematykę wymiarowania i zachowania się konstrukcji stalowych

5.2. Sprawdzanie stanów granicznych nośności

5.2.1. Wytrzymałość materiału w punkcie przekroju poprzecznego

5.2.2 Nośność przekroju poprzecznego elementu

5.2.3 Nośność elementu konstrukcyjnego

5.3 Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności

5.3.1. Ugięcia belek

5.3.2. Przemieszczenia poziome ram

5.3.3. Częstotliwość drgań własnych  

Literatura do rozdziału 5  
 

6. Połączenia trzpieniowe

6.1. Charakterystyka ogólna

6.2. Opis śrub, nakrętek i podkładek oraz otworów na śruby  

6.3. Konstrukcja połączeń zakładkowych

6.4. Konstrukcja połączeń doczołowych  

6.5 Obliczanie połączeń  zakładkowych  
6.6. Obliczanie połączeń doczołowych

Literatura do rozdziału 6
 

7. Połączenia spawane

7.1.  Charakterystyka spawania i spawalności

7.2. Podział spoin i złączy spawanych  

7.2.1  Spoiny czołowe

7.2.2. Spoiny pachwinowe  

7.2.3 Podział złączy spawanych  

7.3. Obliczanie złączy spawanych  

7.3.1. Złącza ze spoinami czołowymi  

7.3.2. Złącza ze spoinami pachwinowymi  

7.4. Metody spawania łukowego

7.5. Niezgodności spawalnicze (wady spoin), jakości złączy i klasy konstrukcji stalowych

7.5.1. Niezgodności spawalnicze  

7.5.2. Jakości złączy spawanych  

7.5.3. Klasy konstrukcji stalowych

7.6. Ujemne skutki spawania  

Literatura do rozdziału 7

8. Belki pełnościenne

8.1. Ogólna charakterystyka belek  

8.2. Obliczeniowa rozpiętość belki

8.3. Kształtowanie belki w przekroju poprzecznym

8.4. Podłużne kształtowanie belki

8.5. Sprawdzanie warunków nośności  

8.6. Projektowanie stref podporowych belek  

8.7. Szczegóły oparć i połączeń belek

8.8. Styk montażowy blachownicy  

8.9. Blachownice ze  środnikami o dużych smukłościach

8.10. Blachownice  ze środnikami z blachy falistej

Literatura do rozdziału 8
 

9. Słupy osiowo ściskane

9.1. Charakterystyka słupów

9.2. Słupy z trzonem pełnościennyrn  

9.2.1. Trzon  

9.2.2. Głowica słupa z trzonem pełnościennym  

9.2.3. Przegubudowa podstawa słupa  

9.3. Słup z trzonem wielogałęziowym  

9.3.1. Trzon

9.3.2. Głowica słupa dwugałęziowego  

9.3.3. Podstawa słupa dwugałęziowego  

9.4. Styk montażowy trzonu  

Literatura do rozdziału 9  

10. Płaskie dźwigary kratowe  

10.1. Charakterystyka statyczno-konstrukcyjna

10.2. Kratownice dachowe  

10.3. Podniesienie wykonawcze

10.4. Długości wyboczeniowe prętów kratownic  
10.5. Tężniki dachowe

10.6. Przekroje poprzeczne prętów kratownic

10.7. Uproszczone określanie sił w prętach dźwigarów oraz określenie obciążeń tężników połaciowych poprzecznych  

10.8. Wymiarowanie prętów dźwigara  kratowego  

10.9. Konstrukcja węzłów kratownicy

Literatura do rozdziału 10