Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: DWE
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: broszurowa, Format: 21x29 cm, Stron: 234, 2009 r., CD z bezpłatną wersją oprogramowania Autodesk Revit Architecture

"Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego" to podręcznik akademicki przeznaczony dla stentów Wydziałów Budownictwa i Architektury, do przedmiotu Budownictwo Ogólne. Usystematyzowano w nim i uaktualniono wiedzę mieszczącą się w obszarze budownictwa ogólnego, a dotyczącą rysunku technicznego budowlanego i projektowania architektonicznego budynków murowanych wznoszonych tradycyjnie. Uwzględniono przy tym najnowsze Polskie Normy dotyczące rysunku technicznego budowlanego, a także obowiązujące przepisy prawne związane z projektowaniem budynków – podając ich stan prawny na dzień 1 września 2009 r.

W pracy poruszone są takie aspekty budowy jak:
zakres i formę projektu budowlanego,
zasady wykonywania rysunków technicznych,
zasady koordynacji wymiarowej i wymiarowania na rysunkach,
zasady prawne związane z projektowaniem budynków, wzbogacone komentarzem rysunkowym,
zasady obliczeń cieplno-wilgotnościowych.

W pracy zamieszczono ponadto przykładowy projekt budynku jednorodzinnego, w skład którego wchodzi opis techniczny i rysunki techniczne architektoniczne i konstrukcyjne. W Załączniku zamieszczono jednolity tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690, z uwzględnieniem późniejszych zmian.

Do książki dołączono ponadto płytę CD z bezpłatną wersją oprogramowania Autodesk Revit Architecture wraz z Curriculum przedstawiającym projekt budynku jednorodzinnego w 16 krokach. Autorzy książki są pracownikami Zakładu Budownictwa Ogólnego Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Przy pisaniu książki wykorzystali stia literaturowe, własne przemyślenia i doświadczenie nabyte zarówno w procesie nauczania, jak i w projektowaniu konstrukcji przedmiotowych budynków.

Spis treści:
Przedmowa
Wprowadzenie do projektowania budynków
Podstawowe zasady sporządzania rysunku technicznego budowlanego
Wybrane zagadnienia prawne dotyczące projektowania architektonicznego budynków
Wymagania dotyczące obliczeń cieplno-wilgotnościowych i statyczno-wytrzymałościowych budynku
Przykładowy projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego
Bibliografia
Tekst jednolity: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury