Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: DWE
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 108,15 zł

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x24 cm, Stron: 408, 2009 r.

Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 26-27 listopada 2009, organizowaną przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz oczywiście JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski.

Książka w sposób ściśle praktyczny przedstawia problemy inżynierii mostowej związane z projektowaniem i budową obiektów mostowych na autostradach i drogach ekspresowych. W pracy, która jest adresowana do inżynierów, projektantów oraz osób zainteresowanych tą tematyką, przedstawiono szereg artykułów dotyczących problemów związanych z projektowaniem i budową obiektów inżynieryjnych tego typu. W książce zawarto około 40 prac związanych z omawianym zagadnieniem. Głównym redaktorem pracy jest Jan Biliszczuk.

Fragment wstępu:
Program budowy autostrad w Polsce jest realizowany z różnym natężeniem od ponad 25 lat. Do dnia dzisiejszego wybudowaliśmy ponad 800 km autostrad, a ponad 300 km jest w realizacji. Bujemy też dwujezdniowe drogi ekspresowe.  Na autostradach i drogach ekspresowych średnio, co 1-3 km (zależnie od stopnia urbanizacji regionu) budowany jest obiekt mostowy. Na przykład w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia mającej długość 35,3 km zaprojektowano 42 obiekty mostowe o łącznej długości 6,2 km. Daje to jeden obiekt co 0,84 km. Tempo i koszt budowy autostrad i dróg ekspresowych jest ściśle związany z racjonalnym ukształtowaniem oraz możliwościami realizacji występujących w ich ciągu obiektów mostowych.  Doświadczenia zdobyte w minionym okresie upoważniają do sformułowania pewnych wniosków ogólnych, które mogą pozwolić na usprawnienie procesu inwestycyjnego:
czas projektowania i budowy, koszt realizacji oraz utrzymania wiaduktów autostradowych można obniżyć dzięki ich typizacji; aby to osiągną obiekty te należy projektować prostopadle do osi autostrady; dziś każdy wiadukt przecina autostradę pod innym kątem;  istotną przeszkodą w wprowadzaniu innowacji w budownictwie mostowym jest obowiązujące w Polsce prawo, np. zapis o konieczności stosowania do betonów mostowych wyłącznie cement CMI; przepis ten blokuje rozwój technologii betonu w Polsce, bo przecież polskie cementownie od ponad 10 lat produkują doskonałe cementy typu CMII i CMIII spełniające normy europejskie; zmuszanie Wykonawców do realizacji obiektów ściśle według specyfikacji ogranicza innowacyjność firm i poszukiwanie nowych rozwiązań; pewną szansą jest tu formuła „zaprojektuj zbuj”

Spis treści:
Autostrady w Polsce – rys historyczny i stan aktualny
Bariery w projektowaniu polskich autostrad
Autostradowa obwodnica Wrocławia – jedna z największych i najbardziej złożonych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce
Most podwieszony w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia- projekt
Most podwieszony w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia- realizacja
Fundament pylonu mostu podwieszonego w ciągu Autostradowej obwodnicy Wrocławia (A8)
Technologia betonowania fundamentu pod pylon mostu przez rzekę Odrę w ciągu Autostrady A8
Wybrane problemy teoretyczne związane z projektowaniem i budową most rędzińskiego we Wrocławiu.
Wieloprzęsłowe, skrzynkowe wiadukty w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
Technologia wykonania obiektu WA-22A na rusztowaniach przejezdnych
Modernizacja układu komunikacyjnego w zachodniej części Wrocławia związana z Euro 2012
Most przez odrę we Wrocławiu w ciągu drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka
Most Północny prze Wisłę w Warszawie. Czy taki miał być?
Projekt budowlany most przez Wisłę kolo Kwidzyna
Przykład ukośnego podparcia przęseł realizowanych metod betonowania wspornikowego
Analiza wykonywania obiektu w technologii nasuwania podłużnego z zastosowaniem podpór montażowych lub bez ich stosowania
Rosyjski rekord świata w rozpiętości przęsła mostów podwieszonych.
Wiadukty nad autostradami – aspekt estetyczny kształtowania
Projektowanie obiektów mostowych o charakterystycznym ukształtowaniu nad drogą ekspresową S8
Wiadukt podwieszony nad autostradą A4 w Wykrotach
Obiekty mostowe na autostradzie A1, odcinek Rusocin – Nowe Marzy
Sprężony most integralny
Zalecane rozwiązania płyt przejściowych w masach zintegrowanych
Przykłady (nie)typowych autostradowych obiektów mostowych
Obiekty mostowe autostrad n terenach eksploatacji górniczej na przykładzie trzech zaprojektowanych odcinków autostrad. Wpływ założeń dotyczących zabezpieczeń obiektów mostowych przed wpływami eksploatacji górniczej na rozwiązania projektowe
Wybrane problemy posadowienia obiektów mostowych autostrady A1 n odcinku Sośnica-Bełk
Stium porównawcze pewnych typów wiaduktów nad autostradami w świetle wyników próbnych obciążeń.
Przeciążenia dynamiczne autostradowych obiektów mostowych
Modele procesów degradacji żelbetowych mostów autostradowych
System monitorowania mostu przez rzekę Wisłę w Puławach
Metody wznoszenia ustrojów nośnych obiektów mostowych przy pomocy deskowań i rusztowań PERI
Projekt rusztowań do budowy odcinkami ustrojów nośnych obiektu E1 w ciągu Połniowej Obwodnicy Stargardu Szczecińskiego
Odwodnienie obiektów mostowych dróg ekspresowych i autostrad
Deska gzymsowa z polimerobetonu jako wykończenie obiektów inżynierskich na drogach ekspresowych i autostradach
Zastosowanie produktów PAGEL w budownictwie mostowym
Awarie żelbetowych wiaduktów autostradowych spowodowane erzeniami pojazdów
Kwiatek do kożucha
Mosty w numizmatyce i medalierstwie