Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie

  • 63,00 zł
  • Niedostępny

ISBN 9788371252365

Oprawa: twarda, Format: 16x24 cm, Stron: 372, V wydanie 2013 r., liczne rysunki czarno-białe

Książka zawiera usystematyzowaną i uaktualnioną wiedzę z obszaru budownictwa ogólnego dotyczącą obliczania elementów konstrukcyjnych budynków murowanych wznoszonych tradycyjnymi metodami. Uwzględnione zostały najnowsze normy budowlane. Objaśniono zasady przyjmowania schematów statycznych i zbierania obciążeń działających na elementy konstrukcyjne. Zawarte zostały dane potrzebne do wykonania obliczeń konstrukcji. Opracowanie wzbogacone jest o przykłady obliczeń, które uzupełniają rozważania teoretyczne, pokazują algorytm prowadzenia obliczeń, ułatwiając tym samym wymiarowanie elementów konstrukcyjnych i ich połączeń.

Spis treści:

Przedmowa
1. Wprowadzenie do obliczeń - Jerzy Hoła

1.1. Informacje podstawowe

1.2. Zakres i forma obliczeń

1.3. Metoda obliczeń 

1.4.Sytuacje obliczeniowe

2. Obciążenia - Jerzy Hoła
2.1. Klasyfikacja obciążeń 
2.2. Zasady ustalania wartości obciążeń 
2.3. Podstawowe obciążenia stałe 
2.3.1. Ciężary własne elementów i konstrukcji 
2.3.2. Parcie spoczynkowe gruntu 
2.4. Podstawowe obciążenia zmienne technologiczne i montażowe 
2.4.1. Obciążenia zmienne równomiernie rozłożone 
2.4.2. Obciążenie ściankami działowymi
2.4.3. Obciążenia skupione pionowe
2.4.4. Obciążenie poziome
2.4.5. Obciążenia montażowe 
2.4.6. Obciążenia pojazdami samochodowymi 
2.4.7. Redukcja obciążeń zmiennych
2.5. Obciążenia zmienne środowiskowe 
2.5.1. Obciążenie śniegiem 
2.5.2. Obciążenie wiatrem 
2.6. Wartości współczynnika obciążenia 

3. Dachy drewniane strome - Piotr Pietraszek
3.1. Informacje ogólne 
3.1.1. Ustalanie obciążeń działających na konstrukcję dachową 
3.1.2. Drewno jako materiał do wykonywania konstrukcji dachu 
3.1.3. Ogólne zasady obliczania konstrukcji drewnianych
3.1.4. Połączenia stosowane w konstrukcjach dachowych 
3.2. Wiązary dachowe 
3.2.1. Podkład pokrycia dachowego 
3.2.2. Wiązary rozporowe 
3.2.3. Wiązary z płatwiami  
3.2.4. Wiązary wieszarowe
3.2.5. Krokwie koszowe i narożne
3.3. Przykłady obliczeń - Krzysztof Schabowicz
3.3.1. Więźba dachowa rozporowa
Poz. obl. 3.1. Obliczenie łaty
Poz. obl. 3.2. Obliczenie krokwi
Poz. obl. 3.3. Wymiarowanie jętki
Poz. obl. 3.4. Obliczenie murłatu
Poz. obl. 3.5. Obliczenie połącznika krokwi z jętką
Poz. obl. 3.6. Obliczenie połącznika krokwi z murłatem i murłatu z wieńcem żelbetowym
Poz. obl. 3.7. Obliczenie połączenia krokwi z drewnianą belką stropową
3.3.2. Więźba dachowa bezrozporowa
Poz. obl. 3.8. Obliczenie deskowania
Poz. obl. 3.9. Obliczenie krokwi
Poz. obl. 3.10. Obliczenie kleszczy
Poz. obl. 3.11. Obliczenie płatwi
P oz. obl. 3.12. Obliczenie słupa
Poz. obl. 3.13. Obliczenie mieczy
Poz. obl. 3.14. Krokiew narożna
Poz. obl. 3.15. Połączenie kleszczy ze słupem i krokwią

4. Stropy i stropodachy - Jerzy Hoła

4.1. Rodzaje i wybór konstrukcji stropów 

4.2. Ustalenie rozpiętości obliczeniowej i schematu statycznego

4.2.1. Rozpiętość obliczeniowa

4.2.2. Schemat statyczny

4.3. Przykładowe schematy obciążenia

4.4. Zasady obliczeń stropów na belkach drewnianych 

4.5. Zasady obliczeń stropów na belkach stalowych 

4.5.1. Płyty Kleina  

4.5.2. Płyty WPS

4.6. Zasady obliczeń wybranych stropów gęstożebrowych

4.6.1. Strop Akermana

4.6.2. Stropy Fert oraz F i EF

4.6.3. Stropy Ceram

4.6.4. Stropy Porotherm

4.6.5. Stropy Teriva

4.6.6. Stron DZ-3  

4.7. Materiały pomocnicze do obliczeń stropów

4.8. Przykłady obliczeń - Krzysztof Schabowicz  

4.8.1. Stropy na belkach drewnianych

Poz. obl. 4.1. Obliczenie deski podłogowej

Poz. obl. 4.2. Obliczenie belki stropowej

4.8.2. Stropy na belkach stalowych  

Poz. obl. 4.3. Obliczenie płyty kleina

Poz. obl. 4.4. Obliczenie belki stalowej

Poz. obl. 4.5. Obliczenie płyty WPS

etica,sans-serif;">4.8.3. Stropy gęstożebrowe  

Poz. obl. 4.6. Obliczenie stropu Akermana

Poz. obl. 4.7. Obliczenie stropu Fert 60

Poz. obl. 4.8 Obliczenie stropu Ceram

Poz. obl. 4.9. Obliczenie stropu Porotherm

Poz. obl. 4.10. Obliczenie stropu Teriva Nowa

Poz. obl. 4.11. Obliczenie stropu DZ
 

5. Nadproża - Jerzy Hoła

5.1. Rodzaje nadproży  

5.2. Schematy obciążeń nadproży  

5.3. Zasady obliczeń nadproży  

5.3.1. Nadproża Kleina  

5.3.2. Nadproża z belek stalowych  

 5.3.3. Nadproża z belek prefabrykowanych żelbetowych typu L  

5.3.4. Naproża Z belek prefabrykowanych żelbetowych Porotherm

5.3.5. Nadproża żelbetowe monolityczne  

5.4. Przykłady obliczeń - Krzysztof Schabowicz  

Poz. obl. 5.1. Obliczenie nadproża okiennego

Poz. obl. 5.2. Obliczenie nadproża drzwiowego 
 

6. Balkony - Jerzy Hoła

6.1. Typy konstrukcji balkonów  

6.2. Elementy konstrukcji

6.3. Zasady obliczeń balkonów

6.4. Przykłady obliczeń - Krzysztof Schabowicz

Poz. obl. 6.1. Obliczenie poręczy

Poz. obl. 6.2. Obliczenie słupka

Poz. obl. 6.3. Obliczenie stalowej belki balkonowej
 

7. Ściany murowane - Jerzy Hoła, Piotr Pietraszek

7.1. Elementy murowe  

7.2. Zaprawy do wykonywania murów  

7.3. Wytrzymałość muru 

7.4. Odkształcalność murów 

7.5. Skurcz i odkształcalność termiczna murów

7.6. Wymiarowanie ścian niezbrojonych obciążonych głównie pionowo 

7.6.1. Ściany niejednorodne i szczelinowe 

7.6.2. Obciążenia ścian murowanych

7.6.3. Sprawdzanie stanu granicznego nośności 

7.6.4. Modele obliczeniowe ścian murowanych

7.6.5. Obliczanie nośności ścian wg modelu ciągłego

7.6.6. Obliczanie nośności ściany wg modelu przegubowego 

7.6.7. Ściany poddane działaniu obciążenia skupionego (dociskowi)

7.6.8. Ściany piwniczne 

7.7. Konstrukcje murowe zbrojone

7.8. Przykłady obliczeń - Krzysztof Schabowicz

Poz. obl. 7.1. Obliczenie filara w ścianie zewnętrznej

Poz. obl. 7.2. Obliczenie filara w ścianie wewnętrznej
 

8. Schody - Jerzy Hoła

8.1. Podział schodów

8.2. Zasady obliczeń schodów 

8.2.1. Schody policzkowe 

8.2.2. Schody płytowe 

8.2.3. Schody wspornikowe 

8.3. Przykłady obliczeń - Krzysztof Schabowicz

8.3.1. Schody drewniane  

Poz. obl. 8.1. Obliczenie stopnia drewnianego

Poz. obl. 8.2. Obliczenie belki policzkowej

Poz. obl. 8.3. Obliczenie belki spocznikowej

8.3.2. Schody Żelbetowe płytowe na belkach spocznikowych  

Poz. obl. 8.4. Obliczenie płyty biegowej

Poz. obl. 8.5. Obliczenie płyty spocznikowej - podestu piętrowego

Poz. obl. 8.6. Obliczenie belki spocznikowej 

8.3.3. Schody żelbetowe płytowe

Poz. obl. 8.7. Obliczenie schodów płytowych
 

9. Fundamenty - Piotr Pietraszek

9.1. Informacje ogólne

9.2. Fundamenty bezpoœrednie  

9.3. Ławy fundamentowe

9.4. Stopy fundamentowe
9.5. Przykłady obliczeń Krzysztof Schabowicz  
Poz. obl. 9.1. Obliczenie ławy fundamentowej pod ścianą zewnętrzną
Poz. obl. 9.2. Obliczenie ławy fundamentowej pod ścianą wewnętrzną

Bibliografia