Podstawy projektowania konstrukcji żelbetonowych i sprężonych według eurokodu 2

Oprawa: twarda, Format: 17 x 24 cm, Stron: 976, rok 2006 r., liczne rysunki czarno-białe

Praca zbiorowa pod red. Michała Knauffa. Książka stanowi swoisty komentarz do normy EC2, zawiera zarówno naukową analizę jej metod jak i przykłady obliczeń. Autorzy starali się zbadać spójność i logiczność przepisów EC2 oraz opracować podstawowe materiały wspomagające projektowanie, wreszcie przedstawić przykładowe obliczenia. Wsparcia autorom zieliła Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Spis treści:
Wstęp

Podstawy projektowania
Analiza statyczna konstrukcji
Właściwości betonu
Właściwości stali i wyrobów stalowych
Nośność przekrojów obciążonych momentem zginającym i siłą podłużną
Ścinanie
Skręcanie
Przebicie
Stan graniczny nośności z ziałem efektów odkształceń konstrukcji
Stany graniczne użytkowalności
Konstrukcje sprężone
Podstawy konstrukcyjne
Wykonawstwo i kontrola jakości
Przykład obliczania konstrukcji
Problemy komputeryzacji obliczeń według Eurokodu 2
Konstrukcje z betonu niezbrojonego i słabo zbrojonego
Konstrukcje z lekkich betonów kruszywowych