Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja

Oprawa: miękka, Format: 9x15 cm, Stron:  224,  2012 r
 
Polski przekład najnowszej książki Davida Harveya. 2012 r.

Książka Bunt miast Davida Harveya przedstawia miasto jako leżące w centrum zainteresowania kapitału oraz ośrodek walki klasowej. Przygląda się rozmaitym miejscom na świecie, od Johannesburga po Bombaj i od Nowego Jorku po Sao Paulo. Nawiązując do Komuny Paryskiej, ruchu Occupy Wall Street czy londyńskich zamieszek, Harvey stawia pytanie o to, jak można przekształcać miasta w sposób bardziej sprawiedliwy społecznie.


Prawo do miasta jest czymś o wiele szerszym niż prawo dostępu jednostki lub grupy do zasobów, które zawiera miasto: jest prawem do zmiany i wynajdywania miasta na nowo takim, jakim go pragniemy. Jest też, co więcej, prawem bardziej kolektywnym niż indywidualnym, ponieważ wynajdywanie miasta na nowo w sposób nieunikniony zależy od sprawowania kolektywnej władzy nad procesami urbanizacji. Wolność do tworzenia i przekształcania samych siebie i naszych miast jest, chcę to podkreślić, jednym z najcenniejszych i jednocześnie najbardziej lekceważonych pośród praw człowieka. /fragment wstępu/

David Harvey (ur. 1935) - profesor antropologii w City University of New York (CUNY), teoretyk społeczny oraz jeden z najwybitniejszych współczesnych geografów. W języku polskim wydana została dotychczas tylko jedna jego książka: Neoliberalizm. Historia katastrofy (2008, Książka i Prasa). Jego najnowsza publikacja Rebel Cities (Bunt miast) miała swoją premierę w kwietniu tego roku.

 

Spis treści:
Przedmowa - Wizja Henriego Lefebvre'a
 
Część I
Prawo do miasta
Rozdział I
Prawo do miasta
 
Rozdział II
Miejskie korzenie kryzysów kapitalistycznych
Perspektywa marksistowska
Akumulacja kapitału poprzez urbanizację
Kapitał fikcyjny i fikcje, które mogą trwać
Wytwarzanie wartości i kryzysy miejskie
łupieżcze praktyki miejskie
Chińska opowieść
Urbanizacja kapitału
 
Rozdział III
Tworzenie miejskich dóbr wspólnych
 
Rozdział IV
Renta monopolowa i konkurencja
Ryzyko w handlu winem
Miejska przedsiębiorczość i poszukiwanie rent monopolowych
Kreatywny kapitał sumboliczny, znaki dystynkcji i renty monopolowe
Renta monopolowa i przestrzenie nadziei
 
Część II
Bunt miast
 
Rozdział V
Odzyskiwanie miasta dla walki antykapitalistycznej
Nowe lewicowe spojrzenie na walki antykapitalistyczne
Alternatywy
Prawo do miasta jako polityczne żądanie klasowe
Ku miejskiej rewolucji
"Jak zatem organizować miasto?"
Przyszłe kroki
 
Rozdział VI
Londyn 2011: Zdziczały kapitalizm wychodzi na ulice
 
Rozdział VII
#OWS Partia Wall Street spotyka swoje przeznaczenie
 
Podziękowania
Indeks