Niewidzialne miasto

Oprawa: miękka, Format:  15 x 22,5 cm, Stron: 352,  2013 r.

Fenomen społeczny - ignorowany przez władze miejskie, ale także przez badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Składają się nań codzienne i prozaiczne działania mieszkańców, którzy przeobrażając najbliższą im przestrzeń, współkształtują też miasto, odciskając swoje piętno w jego architekturze, ikonosferze oraz przestrzennej i funkcjonalnej organizacji. Tak na pozór nieważne aktywności, wydeptywanie ścieżek, by skrócić sobie drogę, ozdabianie okien i balkonów, tworzenie przyblokowych ogródków czy organizowanie nieformalnych miejsc spotkań i biesiad - nie tylko wypełniają miasto tym, czego potrzebują sami mieszkańcy, ale też ożywiają je, animują i tworzą zeń przestrzeń życia lzi. Co więcej, wszystkie te spontaniczne działania pokazują też, czego w mieście brakuje - są więc nie tylko materializacją lzkiej kreatywności, ale też formą, poprzez którą artykułuje się potrzeby i krytykuje miejskie władze.

Zajrzyj też do środka książki: www.issuu.com/beczmiana/docs/niewidzialne_miasto i na: www.niewidzialnemiasto.pl

Autorzy:
Maja Brzozowska-Brywczyńska, Rafał Drozdowski, Marcin Drabek, Piotr Jakub Fereński, Tomasz Ferenc, Maciej Frąckowiak, Katarzyna Kalinowska, Bogna Kietlińska, Marek Krajewski, Piotr Luczys, Krzysztof Olechnicki, Michał Podgórski, Waldemar Rapior, Łukasz Rogowski, Monika Rosińska

Spis treści:
Prolog
Marek Krajewski, Niewidzialne miasto - uspołeczniająca moc fotografii

Lokalizując niewidzialne miasto
Maja Brzozowska-Brywczyńska, Miejsca dzieciece
Rafał Drozdowski, Agory i kluby - społeczny pomysł na uspołecznienei miasta
Krzysztof Olechnicki, Darwinowskie ogrody w niewidzialnym mieście
Waldemiar Rapior, Życie zwierząt, życie lzi, Miasto jako ekosystem
Tomasz Ferenc, Kilka uwag na temat mobilności w niewidzialnym mieście
Łukasz Rogowski, Niewidzialne miasto jako przestrzeń synretyczna i kulisy zycia społecznego na przykładzie kategorii sakralne
Michał Podgórski, O ekonomii i reklamie handmade oraz towarzyszącym im porządkom społecznym. Konury kultury ubocznej

Estetyki i strategie twórcze
Bogna Kietlińska, Niewidzialnomiejskie estetyki
Monika Rosińska, Projektujac niewidzialne miasto: zwylki twórcy, taktyczna kreatywność i etyka operacji
Marek Krajewski, Najbardziej typowa realizacja, czyli dzięki czemu rozpoznajemy niewidzialne miasto
Marek Krajewski, Farba

Działania i relacje
Piotr Luczys, Czasowo-przestrzenny wymiar działań w niewodzialnym mieście
Waldemiar Rapior,, Między sąsiadami
Rafał Drozdowski, Maciej Frąckowiak, Jka mieszkaniec z ekspertem
Katarzyna Kalinowska, Bogna Kietlińska, Twórcy niewidzialnego miasta - profile zaangażowania

Żyjąc niewidzialnym miastem - stia przypadków
Marcin Drabek, Piotr Jakub Fereński, Żeby tu było przyjemnie. Spontaniczna architektura krajobrazu na wrocławskich osiedlach Ołbin oraz Biskupin
Maciej Frąckowiak, Piotr Luczys, Na oponach albo kilka uwag o taktykach ucieczki pod dywan

Epilog
Rafał Drozdowski, Więziotwórcze urefleksyjnianie niewidzialnego miasta
Ideologie niewidzialnego miasta - słownik
Bibliografia
Rejestr projektu niewidzialne miasto