Wynajęcie

  • 36,00 zł

Oprawa: miękka, Format:  15x15 cm, Stron: 240,  2012 r.

Książka opisuje, jak wygląda specyficzna część naszej kultury dnia codziennego - mieszkania do wynajęcia. Co takiego jakość wynajmowanych przestrzeni, ich wystrój, sposób umeblowania mówi o społeczeństwie? Wynajęcie to publikacja przedstawiająca zdjęcia mieszkań do wynajęcia zebrane przez Natalię Fiedorczuk w czasie kilkuletniego doświadczenia w poszukiwaniu mieszkań do wynajęcia. Fotografiom towarzyszą teksty analizujące problematykę związaną z wynajmowaniem mieszkań autorstwa socjologów badających tę tematykę: Marka Krajewskiego, Rafała Drozdowskiego, Filipa Schmidta i Marty Skowrońskiej.

Mieszkania do wynajęcia sprawiają wrażenie, jakby były rodzajem, poszerzonych do wymiaru całego lokum, ogromnego pawlacza, wypełnionego tym, co już nie nadaje się do użytku, straciło swoją moc funkcjoznaku, czego świetność dawno przeminęła, ale czego żal się pozbyć, bo nie utraciło jeszcze w pełni walorów użytkowych. Przestrzenie te demonstrują brak zaufania do tych, którym powierza się je w użytkowanie – dlatego pozostawia się do ich dyspozycji tylko to, czego utrata nie będzie traktowana w kategoriach straty, ale raczej minimalnego kosztu wpisanego w umowę najmu. (fragment tekstu Marka KrajewskiegoNormalnie substandardowo)

Natalia Fiedorczuk – ur. 1984 w Augustowie. Ukończyła Liceum Plastyczne w Supraślu, stiowała na wydziale Intermediów poznańskiej ASP. Obecnie stentka psychopedagogiki kreatywności na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie zdobywa (czwarty już) zawód trenera twórczości. Na co dzień muzyk (wokalistka, klawiszowiec, gitarzystka) i kompozytor, m.in. Nathalie and The Loners i Happy Pills. Felietonistka serwisów T-mobile Music i Polska Ma Sens.

Autorzy tekstów:
Rafał Drozdowski – doktor habilitowany, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, dyrektor Instytutu Socjologii UAM, kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Socjologii UAM. W latach 1991-2009 członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego zainteresowania naukowe obejmują socjologię codzienności, socjologię wizualną, teorie socjologiczne. Wybrane publikacje: Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących (Poznań 2006); Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej (Warszawa 2010, wspólnie z Markiem Krajewskim)
Marek Krajewski – socjolog, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych artykułów dotyczących kultury popularnej, konsumpcji i sztuki oraz książek:Kultury kultury popularnej (wyd. I Poznań 2003, wyd. II 2005), POPamiętane (Gdańsk 2006). Redaktor i współredaktor naukowy książek: W stronę socjologii przedmiotów (Poznań 2005), Prywatnie o publicznym. Publicznie o prywatnym (Poznań 2007), Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej (Warszawa 2010, wspólnie z Rafałem Drozdowskim) oraz Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości (Warszawa 2010). Kurator Zewnętrznej Galerii AMS (1998-2004) oraz pomysłodawca projektu Niewidzialne miasto (www.niewidzialnemiasto.pl)
Filip Schmidt –  doktor socjologii, autor pracy Mieszkać razem. Powstawanie i dynamika związków intymnych napisanej pod kierunkiem prof. Marka Krajewskiego w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Zajmuje się przede wszystkim badaniami życia codziennego, problematyką intymności i związków intymnych, cielesno-materialnym wymiarem więzi społecznych oraz  teorią socjologiczną. Był stypendystą DAAD i Fundacji UAM. Wybrane publikacje: Nieczyste relacje. Ambiwalencje i napięcia w dzisiejszych związkach intymnych - krytyczna analiza koncepcji Anthony'ego Giddensa, "Kultura i społeczeństwo", 1/2011; Czuć się jak u siebie w domu, w: P. Wołyński (red.), Formy zamieszkiwaniaDomostwa w obrazach - poznaniaków portret zbiorowy (razem z Martą Skowrońską, 2010); Inteligencja w rękach. Lzka zdolność do manualnego manipulowania obiektami w świetle nowych trendów w badaniach nad sztuczną inteligencją i lzkim poznaniem, w: M. Krajewski (red.) Handmade, Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości (2010).
Marta Skowrońska – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół socjologicznych aspektów zamieszkiwania, społecznej historii przedmiotów, roli przedmiotów w konstruowaniu codzienności. Autorka kilkunastu prac na temat mieszkania i kultury materialnej a także rozprawy doktorskiej poświeconej relacji między zamieszkiwaniem i komfortem. Wybrane publikacje: Własnoręczne tworzenie mieszkania. Mieszkańcy, architekci a władza nad domową przestrzenią, w: Hand made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, Poznań/ Warszawa 2011, Komfort, czyli co oznacza mieszkać dobrze, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1/2010, Czuć się jak u siebie w domu, (wspólnie z Filipem Schmidtem), w: Formy zamieszkiwania. Domostwa w obrazach - poznaniaków portret zbiorowy, pod red. Piotra Wołyńskiego, Poznań, ASP: 2010, ...jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort (w druku).