Spektakl i modernizacja. Miasta włoskie w okresie faszyzmu 1922-1945

ISBN: 978-83-65455-10-9
Oprawa miękka, Format 16,5x23,5 cm, Stron 743, 2016 r.

 


Wydawca: Fundacja Kultura Miejsca, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Książka Filipa Burno to opracowanie problemu wykorzystania miast włoskich przez reżim faszystowski. Czytelnik dowie się z tej publikacji o wielkiej przebowie miast w latach ok. 1925-40, przeczyta o wyreżyserowanych spektaklach urządzanych w miejskiej scenografii (także w otoczeniu zabytków), pozna najciekawsze architektoniczne znaki faszystowskiego projektu modernizacyjnego, takie jak wieżowce, autostrady, nowoczesne dworce, garaże, lotniska, tory wyścigów samochodowych. W książce opisano także bowę nowych miast, przebowę miejskich ośrodków w zamorskich koloniach, wznoszenie reprezentacyjnej dzielnicy EUR (Esposizione Universale di Roma), transformację Rzymu, stosunek Mussoliniego do awangardy, konflikty we włoskim środowisku architektonicznym. To książka o przestrzeniach spektakli władzy, polityce pamięci, zarządzaniu tradycją, narracji modernizacyjnej, strategiach kolonialnych, biopolityce i architektonicznych reprezentacjach „nowej Italii”.


Prof. Marta Leśniakowska w recenzji książki napisała:
„Autor skonstruował intrygującą narrację o regeneracyjnych procesach, jakie dokonywały się we Włoszech Mussoliniego […] Odsłonięte zostały mechanizmy wytwarzania przez faszystowski reżim nowej przestrzeni jako reprezentacji „nowego Włocha”, zawłaszczania i przekształcania przestrzeni publicznej przy wykorzystywaniu, na równi, zastanych struktur miejskich, awangardy i nowoczesnych strategii agitacyjnych […] agresywnej propagandy. ”.
Książka zawiera blisko 300, w większości niepublikowanych, ilustracji, indeks osób oraz miejsc i obiektów, a także obszerną bibliografię.

Filip Burno (ur. 1977) - historyk architektury, adiunkt na Wydziale Zarzadzania Kultura Wizualna Akademii Sztuk Pieknychw Warszawie. Specjalizuje sie w historii architektury XIX i XX wieku, zajmuje sie relacjami władzyi procesami urbanizacyjnymi, problemami kreowania polityki pamieci, a takze wytwarzania przestrzeniw wyniku procesów modernizacyjnych w I poł. XX wieku. Opublikował m.in. Swiatynie nowego panstwa. Koscioły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej (2012).